08 marca, 2017

Poprawki do projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników złożone!

Poseł Danuta Jazłowiecka, członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) PE, złożyła poprawki do projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników 96/71/WE.  Poseł Jazłowiecka od samego początku bierze aktywny udział w pracach związanych z propozycją Komisji Europejskiej w sprawie nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Konsultowała się w tej sprawie z pracodawcami i pracownikami. 31 stycznia 2017 r. zorganizowała konferencję think tanków w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Celem podejmowanych przez Panią Poseł inicjatyw było lepsze poznanie problemów firm i ich pracowników, rezultatów badań empirycznych oraz opinii ekspertów – prawników, ekonomistów i badaczy z europejskich ośrodków akademickich w kontekście planowanej zmiany dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników. Ogłoszony przez Komisję projekt nowelizacji dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników od samego początku wzbudza ogromne kontrowersje i sprzeciw. Przede wszystkim ze względu na brak konsultacji społecznych, bazowanie na percepcji i założeniach niepopartych danymi, ale także z uwagi na niezwykły pośpiech, pomijający brak implementacji do prawodawstw krajowych dyrektywy wdrożeniowej (2014/67/UE). Pani Poseł popiera całkowite odrzucenie projektu nowelizacji, ale obecna sytuacja polityczna nie pozwala na realizację takiego scenariusza. Z tego powodu Europosłanka zaproponowała poprawki, które mają chronić pracowników delegowanych, nie utrudniając przy tym nadmiernie prowadzenia działalności ich pracodawcom. Główne założenia poprawek Poseł D. Jazłowieckiej 
  • Doprecyzowanie konsekwencji prawnych dla pracownika delegowanego na dłużej niż 24 miesiące do wykonywania konkretnej pracy w konkretnym miejscu, w ramach umowy między tymi samymi stronami.
  • Otwarcie debaty nt. połączenia kwestii decyzji o tzw. zwyczajowym miejscu wykonywania pracy ("habitual place of work") pracownika delegowanego z ustaleniem podlegania pod system zabezpieczenia społecznego w ramach Rozporządzenia 883/2004.
  • Utrzymanie "minimalnych stawek wynagrodzenia" z dyrektywy 96/71/WE wraz z listą dodatków, które uzupełniałyby obowiązek świadczeń na rzecz pracownika po stronie pracodawcy.
  • Wprowadzenie zapisu, który uniemożliwiłby wyciągnięcie negatywnych konsekwencji wobec przedsiębiorców, jeśli ci zapłacili pracownikowi całkowitą należną mu kwotę, ale np. pomylili się w poszczególnych wyliczeniach, nie znając precyzyjnie sposobu wyliczeń składowych wynagrodzenia państwa przyjmującego.
  • Wprowadzenie zapisu o niedublowaniu się dodatków i składek, przysługujących pracownikowi delegowanemu w państwie wysyłającym oraz w państwie przyjmującym.
  • Pilne doprecyzowanie, które formy transportu są objęte dyrektywą o delegowaniu pracowników, a które nie. Wyłączenie tranzytu, transportu międzynarodowego oraz kabotażu łączonego spod dyrektywy 96/71/WE.
Dalsze losy poprawek  Zgodnie z procedurą kolejnym krokiem jest wypracowywanie kompromisu między skrajnymi założeniami poprawek, zgłoszonych przez poszczególnych Posłów. Zrobią to europosłanki Elisabeth Morin-Chartier (Francja, EPP) oraz Agnes Jongerius (Holandia, S&D), sprawozdawczynie propozycji KE w komisji EMPL. Muszą one wziąć pod uwagę opinie dwóch komisji parlamentarnych. Chodzi o komisję prawną JURI oraz komisję ds. rynku wewnętrznego oraz ochrony konsumentów IMCO. Termin składania poprawek do tej ostatniej minie dopiero 22 marca br. Swoją ostateczną propozycję sprawozdawczynie poddadzą pod opinię i głosowanie pozostałych posłów z komisji EMPL. WG O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się mobilnością pracy oraz delegowaniem pracowników. Od 2013 roku stara się łączyć środowisko naukowców, przedsiębiorców, związków zawodowych i urzędników administracji, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług. 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ