19 kwietnia, 2016

Podsumowanie spotkania: „Zmiany w dyrektywie są niesprawiedliwe i wyeliminują polskie firmy”

Proponowane przez KE zmiany w dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników są niesprawiedliwe i spowodują wyeliminowanie polskich firm z europejskiego rynku - mówili podczas spotkania w Warszawie zgromadzeni licznie pracodawcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. W trakcie wczorajszej dyskusji pracodawcy wskazywali na wiele ograniczeń i utrudnień, które już dziś dotykają polskie firmy świadczące usługi w innych państwach członkowskich, wspominali m.in.: o permanentnych represyjnych kontrolach, problemach z windykacją należności, niejasnościach w przepisach i ogromnych kosztach, które ponoszą na biurokrację związaną z ustalaniem ustawodawstwa właściwego. Czuć było ogromną frustrację i poczucie niesprawiedliwości, z powodu działań Komisji Europejskiej, która zdaniem przedsiębiorców nie rozumie istoty problemu i na polskie firmy zrzuca odpowiedzialność za kryminalną działalność firm-widm, które z reguły pochodzą z państw "starej" Unii. Ogromne rozżalenie przedsiębiorców wywołuje stanowisko polskich związków zawodowych. Zgromadzeni na sali pracodawcy podkreślali, że działania Komisji służą wyłącznie ochronie interesów firm z bogatych państw unijnych i nie zmierzają wcale do poprawy sytuacji pracowników ze "słabszych" i biedniejszych państw. Przedstawiciele organizacji pozarządowych podkreślali potrzebę zorganizowania spotkania z Związkowcami, które pomogłoby ustalić, z czego wynika przyczyna tak radykalnie różnych poglądów w tej sprawie. Pracodawcy zaprzeczali, że przyczyną ich przewagi konkurencyjnej jest niska cena ich usług. Polskie usługi mają porównywalną cenę do lokalnych cen, ale są lepszej jakości, niż oferowane przez rodzime firmy w krajach Europy Zachodniej. Ponadto polskie firmy wykonują usługi w branżach, w których w Niemczech, Francji czy Belgii nie ma konkurencji. Wprowadzanie sztucznej regulacji, której pośrednim celem jest zahamowanie  swobody świadczenia usług jest w istocie wbrew interesom wszystkich zainteresowanych stron, zarówno polskich pracowników i pracodawców, jak i państw, firm i konsumentów w państwach popierających działania Komisji. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób - przedsiębiorców, ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zaprezentowano na nim po raz pierwszy przygotowaną przez IMP szczegółową analizę projektu Komisji Europejskiej i oceny skutków regulacji dotyczących nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz opracowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie raport: Koszty pracy pracowników delegowanych. Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy było partnerem merytorycznym spotkania. Z ramienia naszej organizacji wystąpili: Stefan Schwarz, dr Marek Benio oraz Małgorzata Handzlik. IMPwarszawa-3     IMPwarszawa-35 IMPwarszawa-34 IMPwarszawa-27 IMPwarszawa-17 IMPwarszawa-13 IMPwarszawa-11

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ