21 marca, 2018

Podsumowanie XXVIII Pracowni Legalnego Delegowania

16 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się XXVIII Pracownia Legalnego Delegowania.

Tematem było najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje ZUS i US. Najwięcej miejsca poświęciliśmy jednak wiadomościom z Brukseli, gdzie odbyła się kolejna runda trilogów w sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ukazało się kilka ważnych orzeczeń sądów krajowych oraz unijnych (w tym Opinie Rzeczników Generalnych) – dotyczących m.in. obrotów krajowych, opodatkowania świadczeń pracodawców dla pracowników delegowanych, trwałości wydanych A1 czy zastępowania. W ślad za orzecznictwem ewoluuje również praktyka administracyjna ZUS i US. Podczas Pracowni omówiliśmy najciekawsze z nich.

Warsztaty dla branży opieki domowej w Berlinie

W kwietniu Pracownia się nie odbędzie, zapraszamy jednak do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych wspólnie z VHBP, niemieckim stowarzyszeniem zrzeszającym firmy z branży opieki domowej. Odbędą się one 26 kwietnia w Berlinie i będą w całości poświęcone problematyce opieki domowej nad osobami starszymi w Niemczech. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia wraz z harmonogramem Pracowni można znaleźć tutaj. Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla Członków IMP. JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ