11 grudnia, 2018

Podsumowanie XXXV Pracowni Legalnego Delegowania

7 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku Pracownia Legalnego Delegowania. Poprowadzili ją dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa.

XXXV PLD poświęciliśmy przede wszystkim zagadnieniu zatrudniania i delegowania pracowników z tzw. państw trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej. Ten skomplikowany temat podjęliśmy już po raz czwarty, specjalnie na życzenie Członków IMP. Stało się to na moment przed liberalizacją niemieckich przepisów, ułatwiających zatrudnianie cudzoziemców za Odrą. Ich wstępne założenia przewidują m.in. możliwość legalnego poszukiwania przez niektóre kategorie cudzoziemców pracy w Niemczech przez okres pół roku przed podjęciem pracy. Polskie badania pokazują, że ok. 60% pracujących w Polsce obywateli Ukrainy chciałoby przenieść się do Niemiec pod warunkiem zmiany tamtejszych przepisów.

Omówiliśmy warunki legalnego delegowania obywateli państw spoza UE, a wcześniej praktyczne aspekty związane z miejscem zamieszkania, miejscem stałego zamieszkania, nadawaniem numeru PESEL bez meldunku, rezydencją podatkową oraz ubezpieczeniem społecznym cudzoziemców nie będących obywatelami UE. Dyskutowaliśmy również o tym, jak na ich pozycję prawną wpłynąć może rewizja rozporządzeń koordynacyjnych. Obecnie w Brukseli toczą się nad nią prace.

Temat rewizji rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego także szeroko omówiliśmy podczas Pracowni. Wśród najnowszych doniesień z Brukseli znalazły się też informacje o stanie prac nad Europejskim Urzędem ds. Pracy (ELA). Udało nam się też przedyskutować kwestie zmian w polskim i europejskim porządku prawnym, które wejdą w życie w najbliższym czasie. Dotyczą one m.in. dokumentacji pracowniczej, jej przechowywania i digitalizacji, Pracowniczych Planów Kapitałowych czy zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracownia odbyła się w ramach współpracy IMP z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tematy i terminy kolejnych warsztatów można sprawdzić tutaj. Temat delegowania obywateli państw trzecich poruszymy jeszcze podczas VI Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Postanowiliśmy poświęcić mu całą ścieżkę warsztatową w drugim dniu Kongresu. VI EKMP odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie w dniach 14-15 marca 2019. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ