04 czerwca, 2024

Polska – Niderlandy. Ubezpieczenia społeczne | analiza przypadków. Zapraszamy na webinarium już 14 czerwca!

97. Posting Lab – warsztaty online

Małopolski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego oraz Europejski Instytut Mobilności Pracy zapraszają na 97. Posting Lab, który odbędzie się 14 czerwca. Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom. W celu zapisania się na Pracownię bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając w REJESTRACJA Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom. Pracownię poprowadzi dr Marek Benio.

Pracownia adresowana jest do praktyków delegowania pracowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę poza ustalanie ustawodawstwa i wydawanie A-jedynek i rozumieć wpływ koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego także na prawo do świadczeń. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników ZUS, prawników, doradców i księgowych, którzy w codziennej pracy zawodowej stosują przepisy unijne o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zapraszamy także badaczy i wykładowców akademickich zajmujących się zabezpieczeniem społecznym w sytuacjach transgranicznych.

Tematyka warsztatów

Ta pracownia wykracza poza warunki wydawania i wycofywania poświadczeń A1. Celem warsztatów jest przedstawienie zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i ich przełożenia na praktykę – również w zakresie nabywania prawa do świadczeń z tytułu zdarzeń, do których doszło za granicą. Nie tylko zatem ustalenie ustawodawstwa, objęcie ubezpieczeniem społecznym, wnioski o A1, obliczanie i odprowadzanie składek, ale także skutki wypadku przy pracy, czy choroby. W obu częściach Pracowni przedstawione zostaną konkretne przypadki zastosowania tych zasad wynikające ze współpracy między instytucjami zabezpieczenia społecznego.

Program

Część pierwsza
10:00 – 11:25

Marek Benio - Ubezpieczenia społeczne bez granic dzięki koordynacji

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Praktyczne skutki zasady jednego ustawodawstwa. Zasady ustalania ustawodawstwa mającego zastosowanie w sytuacjach transgranicznych. Ubezpieczeni delegowani i ubezpieczeni wykonujący pracę w dwóch lub więcej państw członkowskich.

Część druga
11:40 – 13:00

Agnieszka Zatorowska - Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych, ZUS Oddział Kraków

- Współpraca ZUS z holenderskimi instytucjami ubezpieczeniowymi
Zasady współpracy między instytucjami właściwymi państw członkowskich,
Współpraca ZUS z holenderskimi instytucjami ubezpieczeniowymi – analiza przypadków

13:00 – 14:00
Dyskusja

Informacje praktyczne

97. Posting Lab odbędzie się w piątek 14 czerwca w godzinach 10:00-14:00. Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom. Na zgłoszenia czekamy do 13 czerwca. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań na kontakt@labourinstitute.eu. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności.

Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ