13 grudnia, 2013

Polski tekst kompromisu ustalonego w Radzie

Znamy już pełen polski tekst kompromisu zawartego w Radzie EPSCO podczas posiedzenia, które miało miejsce 9 grudnia. Inicjatywa Mobilności Pracy prezentuje całą treść dokumentu.  Podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady EPSCO wynegocjowane zostało Podejście ogólne, czyli porozumienie polityczne, które otworzy negocjacje Rady z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w tzw. trilogu. Trilogiem nazywa się trójstronną dyskusję pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską na temat dokumentu, który odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Istnieje więc duża szansa, że prace nad dyrektywą wdrożeniową na temat delegowania pracowników zostaną ostatecznie zakończone przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie w Parlamencie Europejskim zaplanowane jest na 25 lutego 2014 r. AZ  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ