12 kwietnia, 2017

Polski tekst poprawek do projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników

Publikujemy pełny polski tekst poprawek, zgłoszonych w Komisji EMPL (Zatrudnienia i Spraw Socjalnych) PE oraz projekt sprawozdania  - dotyczącego nowelizacji Dyrektywy o delegowaniu, sporządzonego przez obie Sprawozdawczynie – E. Morin-Chartier (Francja, EPP) oraz A. Jongerius (Holandia, S&D). Projekt sprawozdania sporządzony przez te dwie Posłanki zawiera pierwsze 23 propozycje poprawek. Natomiast dwa kolejne dokumenty zawierają propozycje poprawek odpowiednio 24-255 (poprawki do preambuły) oraz 256-523 (poprawki do merytorycznej treści dyrektywy). Szczegółową analizę poprawek zgłoszonych przez Poseł Jałowiecką znajdą Państwo na naszej stronie.

Aktualne wyzwania i problemy w zakresie delegowania pracowników będą  szczegółowo omawiane podczas V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 roku w Krakowie.

 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ