03 lutego, 2015

Polsko-francuska grupa ds. monitorowania wdrażania dyrektywy?

30 stycznia br. w Paryżu odbyły się Polsko-Francuskie Konsultacje Międzyrządowe pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz i prezydenta François Hollande'a. W konsultacjach ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wziął udział wiceminister Radosław Mleczko. W trakcie wizyty odbyły się także dwustronne rozmowy między ministrem Radosławem Mleczko i François Rebsamenem, ministrem pracy, zatrudnienia, kształcenia zawodowego i dialogu społecznego Francji. Jednym z tematów były kwestie związane z delegowaniem pracowników. Ministrowie – na wniosek ministra Radosława Mleczki – zapowiedzieli powołanie polsko-francuskiej grupy roboczej do spraw monitorowania wdrażania dyrektywy ws. delegowanych w przypadku pojawienia się ew. problemów. W przeciągu ostatnich dwóch lat świadczenie usług przez polskie firmy na terenie rynku wewnętrznego stało się znacznie trudniejsze. Państwa przyjmujące coraz śmielej wprowadzają coraz bardziej wyszukane metody walki z niechcianą konkurencją z Polski. Głośnym obecnie przykładem jest wykorzystanie przez Niemcy swojej ustawy o płacy minimalnej do objęcia tym wymogiem oraz do nałożenia szeregu obowiązków administracyjnych na zagranicznych pracodawców, których pracownicy choćby tylko tranzytem przejeżdżają przez terytorium tego państwa. Kilka miesięcy temu red. Iza Michalewicz opublikowała wstrząsający artykuł pt. „Francuzi, donoście na obcych!”, w którym opisała szokujące praktyki francuskich instytucji kontrolnych wobec polskich firm usługowych realizujących kontrakty na terenie tego państwa. Zauważamy, że w ostatnich kilkunastu miesiącach strona francuska mocno zintensyfikowała działania w celu odstraszania polskich firm usługowych z terytorium tego kraju. Francuscy inspektorzy pracy podczas kontroli nie ograniczają się już tylko do szykanowania polskich firm delegujących, ale coraz częściej obejmują represjami również ich francuskich klientów. Francuska prasa niemal codziennie opisuje przypadki wykrycia nowego ogniska „dumpingu społecznego” i „nielegalnie delegowanych pracowników”. Nagłaśnianie problemu naruszania przez francuską inspekcję pracy prawa Unii jest naszym zdaniem pierwszym, ale niezbędnym krokiem w walce z tym oburzającym procederem. Cieszymy się, że minister Mleczko zwrócił uwagę na tę ważną kwestię. Ewa Kopacz, Francois Hollande fot.: www.mpips.gov.pl SC

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ