03 października, 2022

Posting Lab [Pt. 28.10] – Umowa zlecenie contra stosunek pracy w sytuacjach transgranicznych

80. Posting Lab – warsztaty stacjonarne i online

Zapraszamy na Posting Lab, który odbędzie się w piątek 28 października w godzinach 11.00-14.00. Pracownię poprowadzi dr Marek Benio w formacie hybrydowym. Częstym błędem początkujących usługodawców jest założenie, że zasady delegowania pracowników nie dotyczą zleceniobiorców. Rzeczywiście, w wyjątkowych sytuacjach może tak być – kiedy? I czy usługodawca ma na to wpływ np. przez odpowiednią klauzulę w umowie zlecenia? Jeśli warunki zatrudnienia pracowników delegowanych nie obowiązują, to jakie normy krajowe i unijne wypełniają lukę po nich? Skutki ustalenia stosunku pracy w sytuacji zawarcia umowy zlecenia.
Praktyczna część warsztatu będzie polegała na ćwiczeniu rozpoznawania cech stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy – chleb powszedni inspektorów pracy, (których także zapraszamy na Pracownię).

Program

  1. Nazwa umowy nie ma znaczenia. Zobowiązanie JEST stosunkiem pracy jeśli ma cechy stosunku pracy. Jakie to cechy?
  2. Ćwiczenia praktyczne z rozpoznawania cech stosunku pracy. Praktyka polskich sądów pracy.
  3. Skutki ustalenia stosunku pracy dla umowy zlecenia
    a. podatkowo – składkowe (roszczenia publicznoprawne, kary)
    b. zobowiązaniowe (roszczenia pracownika)
  4. Unijne pojęcie pracownika – orzecznictwo TSUE
  5. Ograniczony wpływ przedsiębiorcy/usługodawcy/pracodawcy a wybór formy zatrudnienia

Informacje praktyczne

80. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 28 października w godzinach 11:00-14:00. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, przy ul. Rakowicka 16, sala 11 (liczba miejsc ograniczona).

Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Na zgłoszenia czekamy do 21 października. Wyjątkowo prosimy je przesyłać wyłącznie na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu lub izabela.mastalerz@labourinstitute.eu z dopiskiem, czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie, czy on-line na platformie zoom. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ