05 kwietnia, 2022

Posting Lab: Delegowanie cudzoziemców po wybuchu wojny

Zapraszamy na 74. Posting Lab

Kwietniowe warsztaty poświęcimy uporządkowaniu wiedzy zdobytej w trakcie dwóch marcowych narad Członków ELMI oraz po wnikliwej analizie przepisów unijnych i krajowych wybranych państw członkowskich o ochronie czasowej. Posting Lab odbędzie się w piątek 22 kwietnia . Pracownię poprowadzi dr Marek Benio. Ze względu na okres świąteczny i urlopowy zmieniliśmy formę uczestnictwa. Warsztaty odbędą się tylko online za pośrednictwem platformy Zoom.

Program:

Zweryfikujemy pod kątem legalności pracy i legalności pobytu rozmaite sytuacje cudzoziemców: Scenariusz 1. obywatel Ukrainy wjechał do Polski po 23 lutego 2022 r. a) z paszportem biometrycznym b) z innym dokumentem tożsamości za zgodą Komendanta Straży Granicznej - i zgłosił chęć pozostania na terytorium RP - i zgłosił chęć przejechania do innego państwa członkowskiego Scenariusz 2. obywatel Ukrainy zatrudniony w polskiej firmie 24 lutego był w trakcie okresu oddelegowania w innym państwie członkowskim. a) nie chce wrócić do Polski po zakończeniu okresu delegowania (chce przedłużyć okres delegowania) b) posiada wizę krajową PL, której ważność kończy się 30 kwietnia 2022 r. c) różne warianty terminów upływu ważności wizy Scenariusz 3. obywatel Ukrainy zatrudniony w polskiej firmie 24 lutego był w trakcie okresu oddelegowania w innym państwie członkowskim, w którym wystąpił o ochronę czasową a) zamierza kontynuować zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy z PL. b) zamierza wykonywać pracę w dwóch krajach naprzemiennie. Ochrona czasowa jako samoistny tytuł legalnego pobytu - na podstawie Decyzji Rady z 4 marca 2022 i Dyrektywy 2001/55/WE - na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy Równoczesna ochrona czasowa w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Możliwość delegowania cudzoziemców, których ważność wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przedłużenie ważności pobytu na mocy ustawy antycovidowej oraz na mocy specustawy. Praca obywateli Ukrainy bez zezwolenia i bez oświadczenia o powierzeniu pracy. Obowiązek zgłoszenia. Zwolnienie z obowiązku rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Warunki uzyskania A – jedynki dla obywatela Ukrainy. Ustalanie miejsca zamieszkania na podstawie tytułów pobytowych. Praca cudzoziemca w dwóch krajach oraz czasowe wykonywanie pracy poza Polską na rzecz pracodawcy prowadzącego normalną działalność w Polsce. Sytuacja obywateli państw trzecich innych niż Ukraina.

Informacje praktyczne

74. Posting Lab odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom. Warsztaty potrwają od 11:00 do 14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku 18 kwietnia 2022 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres izabela.mastalerz@labourinstitute.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ