28 czerwca, 2022

77. Posting Lab: Wybrane zagadnienia niemieckiego prawa pobytowego i azylowego. Część II

77. Posting Lab - warsztaty online

Najbliższe webinarium z cyklu Posting Lab poświęcimy wybranym zagadnieniom niemieckiego prawa pobytowego i azylowego. Problematykę przybliży uczestnikom dr Paweł Polaczuk. Tym razem spotkamy się online, za pośrednictwem platformy Zoom. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych już w piątek 22 lipca!

Program

1. przepisy dotyczące obywateli państw trzecich na mocy Ustawy o pobycie, 2. utrata, wygaśnięcie i zmiana tytułu pobytowego, 3. świadczenia socjalne Ukraińców po zmianach z 27 maja 2022 r., 4. pułapki i ograniczenia niemieckiej ustawy ustawie o swobodnym przepływie osób będących obywatelami Unii Europejskiej. Poprzedni, 75. Posting Lab z prawa niemieckiego dotyczył norm prawa pobytowego i azylowego. Omówiliśmy przepisy dotyczące obywateli państw trzecich na mocy Ustawy o pobycie, regulacje prawne dotyczące wjazdu i pobytu w Niemczech, w tym przepisy wizowe części ogólnej niemieckiego prawa pobytowego, tytuły pobytowe, warunki wstępne wydania wizy, podstawy odmowy wydania wizy). Ze względów czasowych ograniczyliśmy nasze spotkanie do tych zagadnień pozostawiając na następne spotkanie kwestie związane z wygaśnięciem tytułu pobytowego, jego cofnięciem oraz skutkami utraty tytułu pobytowego. Zajmiemy się także zmianami tytułów pobytowych (tzw. konwersją). Ponownie powrócimy do kwestii obywateli państw trzecich, tym razem od strony świadczeń socjalnych wypłacanych na podstawie księgi II i XII niemieckiego kodeksu socjalnego po nowelizacji tych aktów prawnych z 27 maja 2022 r. Uprawnienia do świadczeń socjalnych obywateli państw trzecich nie muszą bowiem zależeć od kryteriów powiązanych z dochodem – podstawowych w zakresie uprawnień do świadczeń socjalnych – a od statusu obywatela państwa trzeciego w postępowaniu o wydanie niemieckiego tytułu pobytowego. Z uwagi na upływ czasu, na jaki zostało wydane niemieckie rozporządzenie o ochronie tymczasowej wysiedlonych z Ukrainy w związku napaścią zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, podejmiemy się naszkicowania możliwych zmian dotychczasowego tytułu pobytowego w inny, zapewniający możliwość legalnej pracy po okresie ochrony. Na zakończenie coś o obywatelach Unii Europejskiej – czego mogą spodziewać się ustawie o swobodnym przepływie osób będących obywatelami Unii Europejskiej? A jest o co pytać zważywszy na wyjątkową uwagę, jaką niemiecki prawodawca poświęca łowcom niemieckich świadczeń socjalnych.

Informacje praktyczne

Tym razem nasz Posting Lab odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w piątek 22 lipca 2022 r. w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do piątku 15 lipca 2022 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres kontakt@labourinstitute.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!    

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ