14 stycznia, 2014

Pracodawcy RP popierają Inicjatywę

Przedstawiciele IMP spotkali się z Prezydentem Pracodawców RP -  Panem Andrzejem Malinowskim. Rozmowy dotyczyły najważniejszego głosowania w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą wdrożeniową oraz współpracy w zakresie promocji polskich usług na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej. Przedstawiciele Inicjatywy Mobilności Pracy - Stefan Schwarz oraz dr Marek Benio spotkali się dziś z Prezydentem Pracodawców RP - Panem Andrzejem Malinowskim. Rozmowy dotyczyły najważniejszego głosowania w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą wdrożeniową w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE, które planowane jest na 25 lutego br. Tematem spotkania była także współpraca Pracodawców RP z Inicjatywą Mobilności Pracy w zakresie promocji polskich usług na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wyrazili swoje poparcie dla działań Inicjatywy i gotowość do zaangażowania we współpracę. -Mamy nadzieję, że dzisiejsza wizyta będzie początkiem owocnej współpracy stowarzyszenia z kolejną dużą organizacją pracodawców - przyznaje Stefan Schwarz, Prezes Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy. -To ważne, szczególnie w przeddzień najważniejszego głosowania nad dyrektywą wdrożeniową. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ