05 czerwca, 2019

Praktyczne skutki startu systemu EESSI – podsumowanie PLD

Za nami XXXVIII Pracownia Legalnego Delegowania. Jej głównym tematem były praktyczne skutki startu systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego.

Pracownia odbyła się 30 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W programie znalazła się zmiana praktyki stosowania art. 13 rozporządzenia 883/2004 od lipca 2019 r. oraz omówienie projektu nowych wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących delegowania pracowników.

Start systemu EESSI a poświadczenia A1

Z dochodzących do nas informacji wynika, że od lipca br. zmianie ulec ma praktyczny wymiar procedury występowania o poświadczenie A1 z art. 13 rozporządzenia 883/2004. Z uwagi na wprowadzenie systemu EESSI dojść może do wydłużenia okresów oczekiwania na poświadczenie oraz innych zmian, które omówiliśmy podczas Pracowni. Za zwrócenie uwagi na ten problem dziękujemy pani Marcie Ziębie-Szklarskiej.

Projekt Przewodnika po delegowaniu

Następnie zaprezentowaliśmy najważniejsze fragmenty projektu nowych wytycznych przygotowanych przez Komisję Europejską w odniesieniu do Dyrektywy rewizyjnej 2018/957. Przewodnik po delegowaniu (Guidance on Posting) jest podobny do Praktycznego poradnika w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie w zakresie ubezpieczeń społecznych. Dotyczy interpretacji pojęć używanych w znowelizowanej dyrektywie o delegowaniu pracowników. Wyjaśnia wiele wątpliwości, potwierdza wiele naszych interpretacji. Zawiera nawet odpowiedź na następujące pytanie:
Jeśli celem zasady długoterminowej jest uwzględnienie związku z rynkiem pracy przyjmującego państwa członkowskiego, w jaki sposób można uzasadnić zastosowanie go do krótkoterminowego delegowania pracownika zastępującego swoich poprzedników?
Na Pracowni omówiliśmy zaproponowaną przez Komisję interpretację wybranych pojęć ważnych dla nowych zasad delegowania pracowników. Były to m.in. zastępowanie, składniki wynagrodzenia, koszty delegowania nie będące wynagrodzeniem, delegowanie cudzoziemców.

Nowa kadencja Parlamentu Europejskiego

Pracownia odbyła się kilka dni po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stąd też sporo miejsca poświęciliśmy przewidywaniom na temat głównych kierunków działań PE w nowej kadencji oraz najważniejszych potencjalnych zmian i zagrożeń w obszarze mobilności pracy. Jednym z największych wyzwań w tej dziedzinie będzie rozpoczęta w poprzedniej kadencji rewizja rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nie wiadomo jeszcze, kiedy posłowie powrócą do prac nad nowelizacją i w jakim kierunku będą się one toczyć.

Pracownia Legalnego Delegowania

Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów eksperckich. W ich trakcie omawiamy praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Wnioski każdego z warsztatów przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje dla przedsiębiorców. Kolejna Pracownia jest zaplanowana na 28 maja 2019 r. Będzie dotyczyła praktycznych aspektów delegowania opiekunek i opiekunów i pracy w dwóch krajach. Więcej informacji można znaleźć tutaj. JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ