14 lutego, 2014

Prezes Inicjatywy o polskiej przewadze konkurencyjnej – eksporcie usług

Polecamy wywiad z Prezesem Inicjatywy Mobilności Pracy, który ukazał się w kwartalniku "Zarządzanie Publiczne". Stefan Schwarz tłumaczy w nim, dlaczego eksport usług jest najważniejszą polską przewagą konkurencyjną na rynku wewnętrznym. Stefan Schwarz tłumaczy w wywiadzie zawiłość problematyki transgranicznego świadczenia usług, różnicując ją od zjawiska swobodnego przepływu osób, opisując jej zasady i obrazując na przykładach. Prezes Inicjatywy przedstawia także skalę, na jaką pracownicy są wysyłani w celu świadczenia usług. - Polska w zeszłym roku oddelegowała jedną czwartą pracowników spośród miliona wszystkich oddelegowanych w UE. W 2012 r. szacowano ich na 230-340 tysięcy - przyznaje w wywiadzie Stefan Schwarz, Prezes Inicjatywy - Rozbieżność wynika z faktu, iż nie ma żadnych statystyk dotyczących liczby takich osób ani poszczególnych okresów delegowania. Są jedynie szacunki bazujące na liczbie druków A1 potwierdzających ubezpieczenie tych pracowników w polskim ZUS-ie. Prezes naszego Stowarzyszenia przedstawia także mocne strony polskich usług, które czynią je kluczową przewagą konkurencyjną Polski na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Wśród nich wymienia jakość i elastyczność. Jako najbardziej zauważalne obszary, w których jesteśmy liderami w świadczeniu usług transgranicznych podaje branżę budowlaną i branżę opieki nad osobami w podeszłym wieku. Stefan Schwarz porusza też kwestię barier związanych z opisywaną działalnością. Jako najbardziej obciążającą podaje stereotyp na temat polskiego pracodawcy - wykorzystującego nieuczciwą konkurencję, funkcjonujący w państwach "starej Unii".
"Kolejne obciążenie, czy może utrudnienie, stanowią rożne bariery administracyjne, które mają chronić wolny przepływ usług przez nieuczciwą konkurencją, a w normalnym życiu codziennym są ogromnym ograniczeniem, powiększającym koszty i zmniejszającym elastyczność" - przyznaje Stefan Schwarz.
Pełen tekst wywiadu przeczytać można tutaj. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ