23 lipca, 2013

Przedstawiciel IMP na spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Dziś odbyło się spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dotyczące prac nad dyrektywą wdrożeniową. Wziął w nim udział przedstawiciel IMP – dr Marek Benio. Spotkanie miało na celu znalezienie sposobu na skierowanie prac nad dyrektywą na korzystniejsze dla krajów delegujących tory. Poza przedstawicielem IMP wzięli w nim udział:
  • Reprezentanci firm delegujących,
  • Artur Nowak-Far  - Podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
  • Sebastian Barkowski - Zastępca dyrektora Departamentu Komitetu do Spraw Europejskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zgromadzeni omawiali bieżący stan prac nad dyrektywą wdrożeniową w  sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE. Poruszono tematykę szkodliwych zapisów, znajdujących się w aktualnej wersji sprawozdania w szczególności artykułów numer 3, 9 oraz 12. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych na bieżąco śledzą działania w Parlamencie Europejskim w zakresie dyrektywy wdrożeniowej i wyrażają wobec niej takie samo stanowisko jak IMP. Nie zgadzają się oni na część aktualnych zapisów i deklarują, że Polska będzie dążyła do ich usunięcia na kolejnych etapach pracy Parlamentu Europejskiego nad projektem. Zapisy te określone zostały wręcz jako niezgodne z prawem unijnym. Obecni na sali przedsiębiorcy oraz Inicjatywa Mobilności Pracy z kolei zobowiązali się do przygotowania materiałów merytorycznych dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mają one potwierdzić niezgodność zapisów w obecnym projekcie dyrektywy z prawem unijnym.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ