21 czerwca, 2013

Rada Unii Europejskiej o dyrektywie wdrożeniowej

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO)  nie przyjęła na spotkaniu 20 czerwca podejścia ogólnego do dyrektywy. Podczas obrad przedstawiono tylko raport z postępu prac. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony, stanowi jedną z konfiguracji Rady Unii Europejskiej. Podczas debaty w Radzie, która odbyła się 20 czerwca br. poruszono między innymi tematykę delegowania pracowników oraz dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE.  Nie przyjęto jednak podejścia ogólnego do dyrektywy. Rada przyglądnęła się raportowi z postępu prac w negocjacjach na temat dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Dla przypomnienia, wniosek Komisji Europejskiej dotyczący omawianej dyrektywy przedstawiony został w marcu 2012 roku. Członkowie Rady za najbardziej sporne uznali wówczas kwestie krajowych środków kontroli oraz wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności. Komisarz László Andor, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne podkreślił potrzebę szybkiego postępu w zakresie prac nad dyrektywą wdrożeniową, która określona została priorytetową. Komisarz Andor wezwał także państwa członkowskie do osiągnięcia jak najszybciej porozumienia w tym zakresie. W tym samym dniu podczas posiedzenia w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych poseł Jazłowiecka otrzymała zgodę na przeprowadzenie dalszych negocjacji z Radą Unii Europejskiej. Kluczową rolę odgrywa teraz także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które jest właściwe do negocjacji w imieniu Polski ostatecznej formy dyrektywy z pozostałymi państwami członkowskimi. Osobą bezpośrednio odpowiedzialna za negocjacje jest Minister Radosław Mleczko.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ