26 lutego, 2016

Resort pracy rezygnuje z egzekwowania grzywien przez izbę skarbową i przedstawia nową propozycję

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej wypowiadał się prezes IMP. Zlecenie izbie skarbowej obowiązku ściągania kar administracyjnych z zagranicznych inspekcji byłoby bardzo niekorzystne dla polskich firm. Resort zrezygnował ze swojego pomysłu, jednak temat nadal pozostaje otwarty. O niebezpieczeństwach związanych z wcześniejszą propozycją i o nowych rozwiązaniach na łamach Dziennika Gazety Prawnej wypowiadał się prezes IMP – Stefan Schwarz. Zgodnie z pierwszym pomysłem resortu wnioski zagranicznych instytucji o egzekucję kar administracyjnych trafiałyby bezpośrednio do Izby Skarbowej w Poznaniu. Alarmowaliśmy, że w takiej sytuacji izba skarbowa działałaby jak komornik, któremu zależy wyłącznie na szybkiej i skutecznej egzekucji długu, bez zwracania uwagi na okoliczności – wyjaśniał Stefan Schwarz. Na takie zagrożenie wskazywały także inne firmy, twierdząc że propozycja resortu w dalszej konsekwencji mogłaby skutkować likwidacją polskich firm delegujących z europejskiego rynku. Pomysłu resortu pracy miało bronić to, że w pierwszej wersji projektu izba skarbowa powinna sprawdzić, czy wniosek jest zgodny z Konstytucją RP, a kara proporcjonalna do przewinienia. Ale nie łudźmy się, takie uprawnienie nie byłoby wykorzystywane. Jaki miałaby interes izba, aby to badać? Dlatego uważaliśmy takie rozwiązanie za niewystarczające – tłumaczy prezes Inicjatywy. W obliczu sprzeciwu z różnych stron, między innymi ze strony naszego Stowarzyszenia oraz braku aprobaty Ministerstwa Finansów, MRPIPS zaproponowało nowe rozwiązanie – najpierw wniosek o egzekucję grzywny ma trafiać do PIP, która będzie musiała go zweryfikować. Dopiero gdy okaże się, że dokument zawiera wszystkie niezbędne elementy i umożliwia egzekucję, zostanie przekazany do urzędu skarbowego. Takie rozstrzygnięcie byłoby znacznie korzystniejsze dla polskich pracodawców. Nie wszyscy jednak się na nie zgadzają – PIP już zgłasza, że wniesie o odstąpienie od takich zadań ze względu na to, iż nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi przeprowadzenie niezbędnych badań. Dyskusja nadal trwa. O jej przebiegu będziemy na bieżąco informować na stronie IMP.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ