01 kwietnia, 2019

Rewizja zasad koordynacji ubezpieczeń społecznych – zapraszamy na PLD!

XXXVII Pracownia Legalnego Delegowania

Po VI Europejskim Kongresie Mobilności Pracy nadszedł czas na powrót do naszej codziennej działalności. W kwietniu organizujemy kolejną Pracownię Legalnego Delegowania w ramach cyklu praktycznych warsztatów dla pracodawców delegujących pracowników do innych państw Unii Europejskiej. 37. PLD poświęcimy rewizji zasad koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych.

Rewizja zasad koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych

W Brukseli trwają negocjacje, które mają wyłonić ostateczny kształt nowych rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. Nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Rozporządzenia nie wymagają transpozycji do porządków krajowych, mają bezpośrednie zastosowanie i nie wymagają długiego vacatio legis. Wygląda na to, że delegowanie pracowników na podstawie art. 12 będzie łatwiejsze, natomiast na podstawie art. 13 - utrudnione.

Szczegółowa tematyka XXXVII PLD

 • Wydłużenie okresu podlegania przed oddelegowaniem do 3 miesięcy – istotna zmiana dla delegowanych cudzoziemców.
 • Liberalizacja zakazu zastępowania – dopuszczalność zastępowania w ramach jednej usługi.
 • Utrzymanie okresu 24 miesięcy kontynuacji podlegania.
 • Utrzymanie okresu „karencji” przed kolejnym oddelegowaniem.
 • Nowe kryteria ustalania rzeczywistej siedziby pracodawcy osób wykonujących pracę w dwóch lub więcej krajach - m.in. na podstawie czasu pracy pracowników i obrotów. To znacząca zmiana zasad ustalania ustawodawstwa na podstawie art. 13.
 • Nowe uprawnienia KE w zakresie ustalania warunków i dowodów na tymczasowość delegowania lub na prace w dwóch krajach.
 • Nowa procedura podważania poświadczeń A1 przez państwa przyjmujące.
 • Rola ELA (Europejskiego Urzędu ds. Pracy) w rozstrzyganiu wątpliwości i w postępowaniach kontrolnych.
 • Odpowiedzi ZUS na pytania zadane przed VI Europejskim Kongresem Mobilności Pracy.
Pracownię poprowadzą dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa.

Informacje praktyczne

Pracownia odbędzie się w piątek 12 kwietnia w godzinach 11:30-15:30 na wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ul. Rakowicka 16). PLD organizujemy w ramach współpracy z Wydziałem GAP. Koszt uczestnictwa w PLD wynosi:
 • dla Członków IMP: 300 zł netto/os.
 • dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os.
 • pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników mogą uczestniczyć w warsztatach bezpłatnie.
Zgłoszenia udziału w Pracowni można dokonać poprzez formularz dostępny tutaj lub wysyłając maila na adres kontakt@inicjatywa.eu. JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ