30 kwietnia, 2019

Koordynacja ubezpieczeń społecznych – nowelizacja dopiero po wyborach do PE

Wielki Czwartek 18 kwietnia 2019 r. okazał się być decydujący dla prac nad nowelizacją rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. PE na posiedzeniu plenarnym zdecydował, co zaskakujące, że głosowanie nad projektem nowelizacji rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009 nie odbędzie się już w tej kadencji PE.

Wniosek belgijskiej posłanki

Na ostatni dzień ostatniego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego zaplanowano głosowanie nad projektem nowelizacji. Przedmiotem tego głosowania nie miało być wspólne porozumienie instytucji UE – z uwagi na brak porozumienia wśród państw członkowskich w Radzie. Wobec tego, Parlament zdecydował się głosować nad raportem francuskiego posła z frakcji socjalistów G. Balasa oraz nad kilkudziesięcioma poprawkami złożonymi do niego w tygodniu poprzedzającym głosowanie. Tekst ten zawierał przepisy sprzeczne z fundamentalnymi zasadami unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (o czym już pisaliśmy), był też chaotycznie procedowany, zwłaszcza w ostatniej fazie prac. Odnieść można było wrażenie, że liczy się za wszelką cenę przegłosowanie w pierwszym czytaniu, „w sam raz” przed majowymi wyborami do PE, projektu nowelizacji, bez pogłębionej refleksji nad skutkami zawartych w nim przepisów. Przed rozpoczęciem głosowania zaplanowano krótką debatę. Występująca w niej belgijska posłanka Helga Stevens zgłosiła w imieniu frakcji ECR (Europejskich Konserwatystów i Reformatorów) wniosek oparty na art. 190 ust. 4 Regulaminu Parlamentu Europejskiego o odroczenie głosowania nad sprawozdaniem posła Balasa. Niewielką większością głosów (291 „za”, 284 „przeciw” oraz 6 „wstrzymujących się”) parlamentarzyści obecni na sali plenarnej przyjęli ten wniosek.

Skutki przełożenia głosowania nad nowelizacją

Decyzja o przełożeniu głosowania oznaczała w praktyce zdjęcie go z porządku obrad. Ocenić ją można jako krok w kierunku dobrego i przejrzystego prawa. Z uwagi na to, że głosować mianoby nad wcześniejszym sprawozdaniem G. Balasa, a nie nad później uzgodnionym przez wszystkie instytucje wstępnym porozumieniem, istniały poważne wątpliwości co do jakości tak tworzonego tekstu prawnego. Nie było również pewności, czy udałoby się przegłosować zgłoszone w ostatniej chwili poprawki, nakierowane na ochronę najważniejszych zasad unijnej koordynacji. Wreszcie, w nowej kadencji Parlamentu punktem odniesienia do dalszych prac i przyjęcia nowelizacji byłoby najprawdopodobniej właśnie sprawozdanie posła Balasa, a nie wstępne porozumienie instytucji UE, zachowujące (poza jednym zastrzeżeniem, dotyczącym projektowanego art. 14 ust. 5a rozporządzenia 987/2009) podstawowe zasady koordynacji.

Obecny stan prawny oraz perspektywy nowelizacji

Wobec odroczenia głosowania obowiązują bez zmian obecne przepisy rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009. Już w nowej kadencji Parlamentu tzw. Konferencja Przewodniczących (złożona z przewodniczących poszczególnych frakcji w PE oraz przewodniczącego Parlamentu) zdecyduje, czy prace nad nowelizacją mają być kontynuowane. Wtedy też nastąpi decyzja co do podstawy prac. Wobec decyzji o odroczeniu głosowania nie musi być nią sprawozdanie posła Balasa. Może być nią wstępne porozumienie instytucji UE osiągnięte po trilogach. MK fot. Parlament Europejski

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ