19 czerwca, 2017

Sektor budowlany a rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników

Komisja Europejską planuje zmiany w prawie zakładające, że firmy, które wysyłają pracowników za granicę, będą musiały wypłacać wynagrodzenie według wszystkich zasad obowiązujących w kraju, do którego pracownik został oddelegowany. Przewidywane są przy tym ograniczenia okresu delegowania. Projektowi sprzeciwia się Polska, bo uważa, że uderzy on w konkurencyjność polskich firm i miejsca pracy.
Na rynkach europejskich zainteresowanie ofertą polskich przedsiębiorstw jest duże z uwagi na deficyt specjalistów o wymaganych kwalifikacjach. Wiele polskich firm, których pracownicy świadczą usługi na terenie innych krajów unijnych, będzie miało trudności z utrzymaniem się na rynku. Oceniamy, że utrzyma się jedynie 30–40 proc. firm z szeroko rozumianego sektora budowlanego i branż pokrewnych. Reszta albo upadnie, albo przeniesie się za granicę, a to oznacza, że większość ich polskich pracowników straci pracę. Część osób będzie dalej pracować w polskich firmach, ale ich składki na ubezpieczenia społeczne i podatki będą zasilać budżety innych państw. Prace nad dyrektywą trwają, tymczasem część państw członkowskich na własną rękę wprowadza różnego rodzaju regulacje zamykające rynek, np. w kilku regionach Francji na budowach finansowanych z publicznej kasy nie mogą pracować osoby, które nie znają języka francuskiego.
– mówi Barbara Reduch-Widelska, prezes Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych Uni-Bud.

Rzekomy dumping

Z tą argumentacją nie zgadzają się polscy przedsiębiorcy.
Konkurencyjne ceny nie są, wbrew panującej powszechnej opinii, dumpingowe. Nie występuje również zjawisko nieuczciwej płacy. Pracodawca, poza wynagrodzeniem, oferuje bowiem wiele dodatkowych ułatwień, jak zakwaterowanie, dojazdy, świadczenia urlopowe, dodatki świąteczne, które stanowią dodatkowy koszt dla firmy (Komentarz IMP: szczegółowe informacje o kosztach pracy w usługach transgranicznych można znaleźć w  badaniach dra Marka Benio, wiceprezesa IMP). Na problem płac nie można patrzeć wyłącznie przez pryzmat wynagrodzenia zasadniczego, a to dlatego, że wspomniane dodatki stanowią istotną część dochodu pracownika
– zaprzecza Iwona Wielgasiewicz, dyrektor biura personalnego i administracji w firmie Polimex-Mostostal, jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, aktywnym na zagranicznych rynkach.
Porównanie łącznych kosztów pracy osoby delegowanej z Polski do łącznych kosztów pracy pracownika lokalnego podważają obiegowe opinie o rzekomym dumpingu socjalnym i nieuczciwej konkurencji ze strony polskich firm. Pracownik musi mieć możliwość wyboru państwa, w którym chce być ubezpieczony, i tego, z jakim systemem zabezpieczenia społecznego chce być związany. To właśnie w ten sposób należy rozumieć swobodny przepływ pracowników i jednolity rynek UE
– wtóruje Reduch-Widelska.
Nie chodzi o to, że polscy pracodawcy nie chcą lepiej płacić swoim pracownikom, tak naprawdę po uchwaleniu dyrektywy w większości przypadków wynagrodzenia wcale się nie zwiększą. Chodzi o to, że prawidłowe naliczanie wynagrodzenia stanie się ogromnie skomplikowane, co podwyższy ryzyko i koszty związane z delegowaniem, a te, według najnowszych badań już obecnie są bardzo wysokie. Niestety, duża część kwot nie trafia do rąk pracowników, tylko przeznaczana jest na pokrycie kosztów związanych z biurokracją i wymogami administracyjnymi wprowadzanymi przez państwa przyjmujące
– podsumowuje Stefan Schwarz, prezes Inicjatywy Mobilności Pracy.

Źródło: Rzeczpospolita

WG
O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ