10 stycznia, 2017

Spotkanie konsultacyjne z poseł Danutą Jazłowiecką

9 stycznia w Opolu biuro pani poseł Danuty Jazłowieckiej zorganizowało spotkanie konsultacyjne z pracodawcami w sprawie delegowania pracowników. Było to kolejne spotkanie z przedsiębiorcami zorganizowane przez poseł Jazłowiecką. Ich celem jest lepsze poznanie przez Panią Poseł problemów firm i ich pracowników. Wszystko w kontekście planowanej zmiany dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników. W spotkaniu wzięli udział Stefan Schwarz, dr Marek Benio oraz eksperci Inicjatywy Mobilności Pracy. Stefan Schwarz komentuje:
"Tego typu spotkania są konieczne. Dzięki nim politycy reprezentujący nas w instytucjach unijnych lepiej słyszą głos społeczeństwa, zarówno pracodawców, jak i pracowników. Zmiany proponowane przez Komisję w obecnym kształcie są bardzo krzywdzące, dlatego musimy dzisiaj mocno walczyć o polskie interesy."
Na spotkaniu dyskutowano wiele kwestii praktycznych, między innymi temat nieproporcjonalnych i dyskryminujących kontroli polskich firm przez instytucje państw przyjmujących czy okresu delegowania, który zgodnie z projektem zmiany dyrektywy ma zostać ograniczony do 24, a nawet w niektórych przypadkach nawet do 6 miesięcy. Na unijnym rynku pracy toczy się dziś walka o wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników. Pracownicy polscy są bardzo konkurencyjni na rynkach Europy Zachodniej, gdzie w pewnych branżach brakuje specjalistycznych kompetencji. Badania dra Marka Benio pokazały, że polski pracownik nie oznacza już pracownika taniego. Pozostaje on nadal konkurencyjny z innych przyczyn - przede wszystkim z racji posiadanych kwalifikacji i zaangażowania oraz elastyczności polskich firm usługowych. Wprowadzone zmiany utrudnią polskim firmom delegowanie pracowników za granicę z powodu rosnących kosztów dodatkowych. Kosztów, których nie musi ponosić lokalny pracodawca (np. pokrycie kosztów dojazdu do miejsca pracy czy zakwaterowania). Według badań dra Marka Benio, takie koszty stanowią około 29% ogółu kosztów ponoszonych przez pracodawcę delegującego pracowników do innego kraju. Wprowadzenie planowanych zmian dyrektywy 96/71/WE niestety może skutkować rozwojem "szarej strefy", z którą chcą walczyć zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe. Podczas spotkania, pracodawcy podawali przykłady problemów, z którymi muszą się borykać (np. niejasności związane z ustaleniem z postanowień jakiego układu zbiorowego trzeba korzystać w danym przypadku) oraz wspólnie próbowali wyjaśnić prawidłową interpretację najważniejszych punktów w planowanych zmianach dyrektywy. Pani Poseł uważnie wysłuchała wszystkich pytań i propozycji, a także przybliżyła uczestnikom spotkania specyfikę prac w Parlamencie Europejskim i swoją rolę w procesie legislacyjnym. Przed zgłoszeniem poprawek do projektu odbędzie się jeszcze co najmniej jedno podobne spotkanie.

Jeżeli ktoś z Państwa ma swoje uwagi lub propozycje poprawek do projektu zmiany dyrektywy 96/71/WE, zachęcamy do przesłania ich do nas na adres kontakt@inicjatywa.eu lub bezpośrednio do biura Pani Poseł Jazłowieckiej.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ