29 lipca, 2013

Zapraszamy na spotkanie nt. praw pracowniczych obcokrajowców

Instytut Allerhanda – partner Inicjatywy Mobilności Pracy, zaprasza na otwarte spotkanie, które dotyczyć będzie legalności pracy cudzoziemców w Polsce. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższy czwartek, 1 sierpnia w Krakowie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00, w siedzibie Instytutu Allerhanda, Pl. Sikorskiego 2/7 w Krakowie. Poprowadzi je pan Marek Modrzejewski, nadinspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Prezentacja tłumOaczona będzie na jęz. rosyjski, z możliwością, w razie potrzeby, dopowiedzeń po ukraińsku. Wstęp na spotkanie jest wolny. Podczas wydarzenia poruszona zostanie tematyka legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz ich praw pracowniczych, w tym warunków legalnej pracy czy też sposobów dochodzenia swoich praw. W trakcie spotkania omówione zostaną także kompetencje organów kontrolnych oraz kary, jakie grożą pracodawcom i pracownikom za nielegalne zatrudnienie i wykonywanie pracy. Przewidziana jest także część poświęcona pytaniom od uczestników spotkania. Instytut Allerhanda to jeden z partnerów Inicjatywy Mobilności Pracy. Celem Instytutu są studia nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku. Prowadzi badania nad prawem prywatnym, procesowym, gospodarczym oraz prawem rynku finansowego i kapitałowego. Pomysłodawcą i założycielem Instytutu jest dr Arkadiusz Radwan. Więcej informacji na temat wydarzenia organizowanego przez Instytut Allerhanda znajduje się tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ