02 grudnia, 2014

Spotkanie robocze członków IMP w sprawie Mindestlohn

1 grudnia br. Członkowie Inicjatywy związani z branżą opieki domowej spotkali się w Warszawie, gdzie odbyli robocze spotkanie celem wypracowania rozwiązań dotyczących wprowadzenia od przyszłego roku w Niemczech powszechnej płacy minimalnej. Spotkanie było kontynuacją Nadzwyczajnej Pracowni Legalnego Delegowania, która odbyła się 7 listopada z udziałem specjalnego gościa – niemieckiego eksperta. Na poniedziałkowym wydarzeniu spotkali się ci Członkowie naszego stowarzyszenia, którzy brali także udział w Nadzwyczajnej Pracowni Legalnego Delegowania. Spotkanie robocze było bowiem kontynuacją rozmów na temat rozwiązań wypracowanych już po części podczas poprzedniego szkolenia w Krakowie. Celem spotkania było wspólne wypracowanie optymalnego z punktu widzenia kosztów i ryzyka prawnego modelu delegowania personelu opiekuńczego do Niemiec. Uczestnicy chętnie wymieniali się swoimi doświadczeniami, poglądami i dzielili się wiedzą na temat możliwych rozwiązań związanych z wejściem w życie ustawy MiLoG. Członkom Inicjatywy bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie w wymianę poglądów oraz wspólną pracę. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ