16 lipca, 2014

Spotkanie w MPiPS: obroty krajowe – kryterium dla przedsiębiorców delegujących

Dr Marek Benio z Inicjatywy Mobilności Pracy spotkał się wczoraj z ministrem Radosławem Mleczko oraz innymi przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rozmowy w MPiPS poświęcone były obrotowi krajowemu, jako kryterium spełnienia warunków do delegowania pracowników. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:
  • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • Inicjatywy Mobilności Pracy
  • Polskiej Izby Handlu
  • firm delegujących
"Dotychczasowa praktyka organu rentowego, a także orzecznictwo sądów były zasadniczo zgodne z duchem przepisów o koordynacji. Wielkość obrotów krajowych traktowano jako jedno z wielu kryteriów, przy pomocy którego określa się czy pracodawca prowadzi normalną działalność na terytorium państwa wysyłającego." - skomentował temat spotkania dr Marek Benio, Wiceprezes Inicjatywy.

W czerwcu tego roku po raz pierwszy kwestia ta została podjęta przez Sąd Najwyższy, który uchylił korzystny dla przedsiębiorcy wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Na bazie tego orzeczenia przedsiębiorcy wyrazili obawę czy nie nastąpi zmiana praktyki orzecznictwa i interpretacji przepisów z konieczności badania wszystkich kryteriów charakteryzujących zdolność do delegowania pracowników na bezrefleksyjne badanie, czy polska firma delegująca pracowników osiąga (wspomniane w przypisie "Praktycznego Poradnika...") 25% obrotów krajowych.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu "Rzeczpospolita" podała nieprawdziwą informację, iż Sąd Najwyższy wydał skandaliczny i niedający się logicznie uzasadnić wyrok stwierdzający, że aby agencja pracy tymczasowej, delegująca zatrudnianych pracowników do pracy za granicą, mogła być uznana, za pracodawcę zazwyczaj prowadzącego znaczną część działalności, innej niż działalność związana z samym zarządzaniem wewnętrznym na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, czyli w rozumieniu przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 29 kwietnia 2004 r., nr 883/2004, w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (art. 12 ust. 1) oraz z 16 września 2009 r., nr 987/2009, dotyczącego wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego (art. 14 ust. 2), powinna osiągać wymagany obrót z prowadzonej działalności, osiągany w kraju delegowania na poziomie 25% całego jej obrotu.

Tymczasem SN faktycznie jedynie uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

AZ/SS

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ