25 lipca, 2014

Sprawozdanie dla MPiPS: prawidłowa interpretacja pojęcia zastąpienia

Inicjatywa Mobilności Pracy przygotowała sprawozdanie dotyczące prawidłowej interpretacji pojęcia „zastąpienia pracownika delegowanego” i przekazała je na ręce Marka Buciora – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski zawarte w sprawozdaniu są efektem pierwszej Pracowni Legalnego Delegowania IMP. Przygotowana przez Inicjatywę Mobilności Pracy publikacja przedstawia wnioski dotyczące właściwej interpretacji pojęcia „zastąpienia pracownika delegowanego”. Pojęcie to zostało w naszej opinii błędnie i w nieuprawniony sposób nadinterpretowane w „Praktycznym poradniku…”, a niedawno zapożyczone przez dyrektywę wdrożeniową jako jeden z elementów służących do ustalania prawidłowości delegowania. Sprawozdanie, które przekazaliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest efektem prac w ramach pierwszej edycji Pracowni Legalnego Delegowania IMP. Inauguracyjne spotkanie z tego cyklu odbyło się 13 czerwca br., o czym pisaliśmy tutaj i dotyczyło wyłącznie pojęcia „zastąpienia” używanego w art. 12 rozporządzenia 883/2004/WE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
"Celem Pracowni jest transfer wiedzy wśród członków naszego Stowarzyszenia i wypracowywanie rozwiązań, które mogą poprawić jakość prawa lub wpłynąć na jego poprawną interpretację. Dowodem zaś na realizację tego celu, jest przygotowane przez nas merytoryczne sprawozdanie." - powiedział Stefan Schwarz, Prezes Inicjatywy.
Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas argumenty będą pomocne przy formułowaniu polskiego stanowiska w pracach Komisji Administracyjnej nad kolejnymi wersjami „Praktycznego poradnika…”. Przy okazji już teraz zapraszamy przedstawicieli środowiska nauki, administracji oraz biznesu do aktywnego uczestnictwa w kolejnej edycji Pracowni, która odbędzie się we wrześniu. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ