04 lutego, 2014

Wspólnie z Polskim Forum HR i Konfederacją Lewiatan o stanowisku grupy light-minded

Na prośbę naszych partnerów – Polskiego Forum HR i Konfederacji Lewiatan  - przygotowaliśmy stanowisko zawierające postulaty polskich przedsiębiorstw w sprawie projektu dyrektywy wdrożeniowej. Stanowisko zostało przekazane na ręce stałego przedstawiciela Polski w Unii Europejskiej przy Radzie. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas dokument okaże się być pomocny w bezpośrednich rozmowach przedstawicieli polskiej administracji z ambasadorami państw dążących do zablokowania delegowania, w szczególności Francji oraz Belgii. Polska stara się je przekonać do poparcia stanowiska tzw. grupy light-minded, czyli państw dopuszczających uchwalenie dyrektywy wdrożeniowej, ale wyłącznie w formie uniemożliwiającej państwom niechętnym delegowaniu dyskryminacji zagranicznych usługodawców. Propozycja państw "light-minded" to m.in. zamknięta lista środków kontrolnych z opcją warunkowego dodania do niej dodatkowych środków, lecz wyłącznie pod warunkiem, że nie są one dyskryminujące i nadmiernie obciążające dla przedsiębiorstw delegujących. - W Brukseli obecnie coraz częściej pojawiają się głosy, że brak kompromisu przed końcem bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego może w dłuższym okresie mieć fatalne skutki. Szczególnie, w kontekście zwiększającego się poparcia dla partii narodowych i neofaszystowskich, które ze swej natury są wrogie delegowaniu w jakiejkolwiek formie - przyznaje Stefan Schwarz - Z drugiej strony równie fatalne skutki dla Polski będzie miało uchwalenie dyrektywy w wersji przegłosowanej w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL). AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ