05 listopada, 2013

Strona Inicjatywy Mobilności Pracy w jęz. angielskim!

Inicjatywa Mobilności Pracy otwiera się na współpracę z zagranicą. W związku z tym strona internetowa naszego stowarzyszenia jest teraz dostępna także w wersji angielskiej. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi na niej treściami. Pod adresem: www.mobilelabour.eu udostępniliśmy treści związane z IMP w języku angielskim. Tłumaczenie serwisu daje szansę na to, by mówić o zagadnieniach związanych z mobilnością pracy także do odbiorców spoza Polski. Nasze stowarzyszenie rozpoczyna bowiem działalność na arenie międzynarodowej i otwiera się na współpracę z partnerami z zagranicy. Na anglojęzycznej stronie znajdują się informacje na temat Inicjatywy Mobilności Pracy, warunków członkostwa oraz głównych projektów. Z serwisu można pobrać także materiały merytoryczne w języku angielskim. Część z nich związana jest z kluczowym przedsięwzięciem naszego stowarzyszenia – I Ogólnopolską Konferencją „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”. "Mobilność pracy związana jest nierozerwalnie z transgranicznym świadczeniem usług, a to oznacza wymiar międzynarodowy – mówi Stefan Schwarz, Prezes Zarządu IMP – Inicjatywa  coraz szerzej wychodzi w swoich działaniach poza Polskę, a anglojęzyczna wersja strony to wynik pilnej potrzeby dostępu do informacji o organizacji i jej projektach dla potencjalnych partnerów z zagranicy. Mamy nadzieję, że będzie się ona rozwijała na równi z wersją polskojęzyczną". Zapraszamy do  odwiedzania rozwijanego przez nas serwisu www.mobilelabour.eu      

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ