10 marca, 2023

Tanel Feldman i Ewald Oberhammer poprowadzą warsztaty w 2 dniu EKMP

Delegowanie pracowników - zgodność z prawem od dnia przyjazdu - proste jak COMIC. Warsztaty 2 dnia Kongresu

Program drugiego dnia obejmie kilkanaście praktycznych warsztatów, prowadzonych przez wybitnych ekspertów i prawników, specjalizujących się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych wybranych państw członkowskich UE oraz podatków i prawa europejskiego.

Poniżej przedstawiamy tematykę warsztatów prowadzonych przez COMIC. Będzie on reprezentowany przez Tanela Feldmana i Ewalda Oberhammera (partnerów w COMIC). Oberhammer Rechtsanwälte GmbH specjalizuje się w dziedzinie prawa imigracyjnego i prawa pracy, w szczególności związanego z zatrudnianiem obcokrajowców w Austrii i międzynarodowym oddelegowaniem do austriackich przedsiębiorstw, jak również z prywatnymi klientami międzynarodowymi, którzy chcą założyć firmę w Austrii.

Koncepcja pełnej zgodności z prawem po przybyciu

Każde transgraniczne świadczenie usług należy przygotować przed przekroczeniem granicy przyjmującego Państwa członkowskiego przez danego pracownika delegowanego. Określenie scenariusza delegowania i ustalenie ewentualnych koniecznych zwolnień, określenie odpowiedniego mającego zastosowanie układu zbiorowego (w przyjmującym państwie członkowskim), określenie warunków zatrudnienia, które obowiązkowo stosować będziemy w okresie delegowania, sporządzenie pisma o przydzieleniu uprawnień i zakresu zadań, powiadomienie właściwego organu w przyjmującym państwie członkowskim o oddelegowaniu (i wyznaczenie osoby łącznikowej), w końcu, złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia A1.

Ten etap przygotowawczy prowadzi do powstania pewnych dokumentów: aneksu o oddelegowaniu lub polecenia wyjazdu, które powinno zawierać w szczególności zestawienie elementów wynagrodzenia, zawiadomienia o delegowaniu i zaświadczenia A1.

Takie dokumenty oraz dodatkowe powtarzające się dokumenty dotyczące wynagrodzenia pracownika delegowanego lub ich kopie muszą być przechowywane lub możliwe do udostępnienia w przypadku kontroli - w formie papierowej lub elektronicznej w okresie oddelegowania i po jego zakończeniu (zob. "Prawo krajowe przyjmującego państwa członkowskiego transponujące art. 9 dyrektywy 2014/67").

W art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/67/UE określono następujące powtarzające się dokumenty:

 1. karty ewidencji czasu pracy wskazujące początek, koniec i długość dziennego wymiaru czasu pracy,
 2. odcinki wypłat,
 3. dowód wypłaty wynagrodzenia,

Inspekcje pracy sprawdzą, czy:

 1. wszystkie obowiązkowe dokumenty są przechowywane,
 2. czy ich treść jest zgodna z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego / i mającymi zastosowanie układami zbiorowymi (itp.)

Zgodność z prawem od dnia przyjazdu (ang. Post-arrival compliance) oznacza potwierdzenie, że faktyczna realizacja scenariusza delegowania jest zgodna z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego transponującym zmienioną dyrektywę 96/71/WE oraz z dyrektywą 2014/67/UE w sprawie egzekwowania tej dyrektywy.

Zarządzanie zgodnością z prawem od dnia przyjazdu

Jak zarządzać zgodnością z prawem od dnia przyjazdu do kraju w rzeczywistym "świecie delegowania": duża liczba pracowników delegowanych? Wiele krótkoterminowych zleceń w różnych państwach członkowskich? Dokumenty płacowe z jednego miesiąca obejmujące pracę w państwie wysyłającym i w kilku państwach przyjmujących?

Centrum Migracji Korporacyjnej (COMIC) opracowało ogólnounijne rozwiązanie: Oprogramowanie do monitorowania i zarządzania zgodnością z prawem - cyfryzacja i wiedza ramię w ramię:

 1. Pomoc prawna w zakresie delegowania pracowników z UE/EOG/Szwajcarii do 26 firm partnerskich w 26 państwach członkowskich
 2. Ewidencja czasu pracy za pomocą aplikacji mobilnej Comic Go
 3. Kontrola wynagrodzeń
 4. Monitorowanie okresu delegowania z uwzględnieniem warunku zastąpienia
 5. Zorganizowane gromadzenie i prowadzenie dokumentacji płacowej
 6. Automatyczne przypomnienia
 7. Automatyczne monitorowanie
 8. Raporty dokumentacyjne dla dużej liczby pracowników na żądanie
 9. Elastyczny dostęp dla HR i pracowników delegowanych

Tanel Feldman i Ewald Oberhammer zaprezentują to rozwiązanie na praktycznych warsztatach we wtorek, 25 kwietnia 2023 r na Europejskim Kongresie Mobilności Pracy.

 

O Europejskim Kongresie Mobilności Pracy

Europejski Kongres Mobilności Pracy w Krakowie to największa konferencja o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług poświęcona tematyce delegowania obywateli państw trzecich, w tym delegowania obywateli Ukrainy oraz transgranicznym usługom opieki domowej. Począwszy od bieżącego roku konferencja finałowa w Krakowie poprzedzana jest serią mniejszych wydarzeń zwanych Rozgrzewkami (WarmUps!) więcej >>>

 

 

 

 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ