30 października, 2015

TK potwierdza stanowisko IMP ws. podstawy wymiaru składek dla pracowników delegowanych

W środę, 28. października, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do pracowników delegowanych.  Stwierdził w nim, że interpretowanie przepisów rozporządzenia składkowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej w taki sposób, że podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego, który osiąga przychody niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, powinna być kwota odpowiadająca właśnie przeciętnemu wynagrodzeniu – jest niezgodne z Konstytucją. Potwierdził tym samym przedstawiane już wcześniej stanowisko Inicjatywy. Wyrok Trybunału odnosi się do § 2 ust. 1 pkt. 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. Mylna, bo literalna i bezrefleksyjna interpretacja tego przepisu przez lata umożliwiała ZUS-owi domierzanie składek do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Według niej pracownik delegowany uzyskujący przychody na poziomie np. 3000 zł brutto (czyli poniżej przeciętnego wynagrodzenia w Polsce), powinien podlegać składkom odprowadzanym od poziomu 3854,88 zł, a więc wyższego, niż stanowi jego przychód! Taka wykładnia prawa prowadziła zdaniem Trybunału Konstytucyjnego do wzrostu obciążeń pracowników i pracodawców kosztami podwyższonej składki na ubezpieczenie społeczne. Zdaniem Trybunału, interpretacja przepisów stanowiła niedopuszczalne ograniczenie prawa własności chronionego przez Konstytucję RP. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma znaczenie dla firm delegujących pracowników za granicę. Wyklucza bowiem sytuację, w której na osoby osiągające niższe przychody nakładane są takie same obciążenia jak na pracowników uzyskujących pensje na poziomie znacznie wyższym. Zgodnie z wyrokiem Trybunału wskazany przepis § 2 ust. 1 pkt. 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej traci moc z upływam 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie dostępna jest tutaj. Komentarza do Dziennika Gazety Prawnej udzielił w tej sprawie dr Marek Benio – Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy. Cały artykuł dostępny jest tutaj.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ