09 stycznia, 2020

Usługi opieki domowej w Niemczech czeka rewolucja – IMP dla Dziennika Gazeta Prawna

W Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się obszerny artykuł dra Marcina Kiełbasy i dra Marka Benio na temat rynku usług opieki domowej w Niemczech.

Wyzwaniem dla naszych firm będzie wkrótce nie tylko szara strefa w tej branży, lecz także planowane regulacje naszego zachodniego sąsiada. Przygotowanie się do nich może zaś nie być łatwe, bo zmiany nadchodzą z kilku stron.

Od wielu lat opieka nad osobą starszą, chorą lub niepełnosprawną, świadczona przez opiekuna z Europy Środkowo-Wschodniej, jest jednym z filarów systemu opieki senioralnej w Niemczech. Większość pracowników tego sektora za Odrą to Polacy. Od 15 lat ten nieuregulowany, dość niestabilny rynek usług rozwija się dynamicznie. Ostatnio napływają jednak sygnały – ze zbyt wielu źródeł, by je zignorować – że w 2020 r. ten obraz się zmieni. Usługi opieki są na celowniku niemieckiego rządu, Bundestagu, związków zawodowych, a także instytucji UE. W artykule omawiamy wszystkie sygnały istotne dla firm delegujących pracowników z Polski do pracy w branży opieki na tamtejszym rynku. Wykorzystujemy informacje uzyskane podczas spotkania przedstawicieli think-tanku Inicjatywa Mobilności Pracy z posłami do Bundestagu 9 października 2019 r. Uwzględniamy przy tym przygotowania do ofensywy legislacyjnej w obszarze opieki domowej ze strony SPD (jednej z partii koalicyjnych w Niemczech), rozpoczęcie prac nad normą DIN, określającą standardy świadczenia usług opieki domowej, oraz działalność związkowej sieci biur doradztwa dla opiekunów w Niemczech – Faire Mobilität (Uczciwa Mobilność). Trzeba też pamiętać, że na poziomie prawa unijnego 30 lipca 2020 r. zacznie obowiązywać dyrektywa PE i Rady (UE) z 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. UE z 2018 r. L 173, s. 16). Towarzyszyć temu będzie zmiana rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (883/2004/WE i 987/2009/WE). Prace nad nowelizacją tych ostatnich jeszcze trwają, ale obecne propozycje prowadzić mogą do przeniesienia składek na ubezpieczenia społeczne polskich opiekunek delegowanych do Niemiec. Więcej w Dzienniku Gazeta Prawna. Zdjęcie: Matthias Zomer (Pexels)

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ