03 lutego, 2014

Walne Zebranie Członków Inicjatywy

31 stycznia br. członkowie IMP spotkali się w Krakowie by porozmawiać o bieżących pracach oraz przyszłych działaniach naszego Stowarzyszenia. Dyskusjom przyświecał główny cel Inicjatywy, którym jest korekta niebezpiecznych zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Zarządowi Inicjatywy było miło gościć tych członków, którym udało się dotrzeć na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W trakcie spotkania omówione zostały sprawy formalne związane z funkcjonowaniem naszego Stowarzyszenia. Podsumowaliśmy także dotychczasowe działania Inicjatywy, zdając sprawozdanie z pierwszego roku jej działalności. Spotkanie posłużyło także dyskusji dotyczącej dalszych działań związanych z pracami nad dyrektywą wdrożeniową w Parlamencie Europejskim. Szczególnie cenne okazały się uwagi wyrażane w części dyskusji po oficjalnych obradach. Wciąż jesteśmy otwarci na opinie i bardzo liczymy na zaangażowanie naszych członków w każdym z obszarów działalności Stowarzyszenia. Uczestnikom Walnego Zebrania Członków IMP dziękujemy za liczny oraz aktywny udział. Mamy nadzieję, że grono członków uczestniczących w zebraniach Inicjatywy będzie ze spotkania na spotkanie coraz szersze. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ