27 lutego, 2018

Wyzwania w delegowaniu pracowników – warsztaty międzynarodowe

W Centrali OPZZ w Warszawie odbyły się dzisiaj warsztaty międzynarodowe w ramach projektu "Pokonywanie wyzwań w zakresie delegowania pracowników poprzez współpracę partnerów społecznych z sektora publicznego".

Projekt jest finansowany w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI). Inicjatywa Mobilności Pracy jest jego partnerem. W ramach dzisiejszych warsztatów wiceprezes IMP dr Marek Benio wygłosił wystąpienie, którego tematem były "Wyzwania w delegowaniu pracowników. Diagnoza i propozycje rozwiązań". Wśród prelegentów znaleźli się także:
  • Angel Lozano Hidalgo, przedstawiciel hiszpańskich związków zawodowych (CSIT Unión Profesional), który mówił o roli partnerów społecznych w reprezentowaniu praw pracowników delegowanych;
  • Adam Rogalewski, Międzynarodowy Oficer OPZZ i członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który referował aktualny postęp w pracach nad zmianą dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników;
  • dr Richard Mababu Mukiur z madryckiego uniwersytetu  Universidad a Distancia de Madrid. Prezentował on wstępne wyniki badań empirycznych nad delegowaniem pracowników, przeprowadzonych w partnerskich krajach projektu.
Warsztaty zakończył panel dyskusyjny: "Jak poprawić transnarodową wymianę związaną z rozwojem / poprawą współpracy administracyjnej w zakresie delegowania pracowników między krajami partnerskimi?".

O projekcie

Uczestnikami projektu są partnerzy społeczni, związki zawodowe, organizacje pracodawców, uniwersytety oraz NGO. Partnerzy pochodzą z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Węgier, Polski i Rumunii. Zaangażowane są również organizacje z państw ubiegających się o akcesję – Serbii, Czarnogóry, Macedonii i Albanii. Projekt skupia się na wypracowaniu rozwiązań pozwalających na prawidłową implementację Dyrektywy wdrożeniowej w tych państwach. Ostatni etap ma się zakończyć w czerwcu tego roku. JJ O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ