___ 66 Warsztat Posting Lab

Pułapki samozatrudnienia w prawie i orzecznictwie sądów niemieckich

Termin: 29 października, 2021, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Paweł Polaczuk

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

1. Przyjrzymy się regulacjom niemieckiego kodeksu cywilnego,

2. stosowanym w praktyce umowom cywilnoprawnym,

3. ocenom tych umów przez sądy.

Program

Nie zabraknie w szczególności odniesień do aktualnego w ostatnim czasie łączenia oceny prawnej zatrudnienia (uznanie umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę) z niezgłaszaniem pracownika do ubezpieczenia społecznego (brak rejestracji) albo zaniżaniem podstawy składki.

Sądy przyjmują, że umowa obejmująca pracę nierejestrowaną albo z zaniżoną podstawą składki jest nieważna w części dotyczącej niepłacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Sankcja nieważności umowy nie jest jednak jedynym problemem zleceniodawcy. Bardziej dolegliwe są skutki oceny takich umów na gruncie prawa karnego/podatkowego w przypadku zarzutu oszustwa składkowego na szkodę instytucji ubezpieczenia społecznego oraz zarzutu składania fałszywych oświadczeń dotyczących faktów istotnych z podatkowego punktu widzenia.

Przeanalizujemy te regulacje. Są one rozsiane po wielu aktach normatywnych. Znajdziemy je w niemieckim kodeksie karnym [§ 266a (1), § 263 ust. 1], ustawie o podatku dochodowym [§ 41a (1), § 41b (1)], w niemieckiej ordynacji karnoskarbowej [§ 370 ust. 1 pkt 1 niemieckiej ordynacji karnoskarbowej].

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.

 


Pozostałe informacje

Zgłoszenia można przesyłać do 25 października 2022 r. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub mailowo na adres kontakt@labourinstitute.eu.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Organizatorem jest Europejski Instytut Mobilności Pracy.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.