___ 71 Warsztat Posting Lab

Delegowanie obywateli państw trzecich – dodatkowe wymogi w Austrii, Belgii, Francji, Niderlandach i Niemczech

Termin: 18 lutego, 2022, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Program

Europejski Instytut Mobilności Pracy i Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy zapraszają na stacjonarne warsztaty eksperckie z cyklu Posting Lab w ramach projektu VS/2020/0539.

10:00 – 11:00 Rejestracja, kawa, Dyskusja nieformalna, wymiana doświadczeń
11:00 – 12:15 Warsztaty – cz I.
12.15 – 13.00 Przerwa, dyskusja i wymiana doświadczeń
13:00 – 14:30 Warsztaty cz II.

Tematyka

Cz. I Prawo unijne

 1.  Unijne zasady zatrudniania i delegowania cudzoziemców z państw trzecich.
 2.  Orzecznictwo TSUE w sprawie delegowania cudzoziemców – przedmiot postępowań i wnioski dla praktyki.
 3.  Prawo usługodawcy do wykonania usługi na terytorium innego państwa członkowskiego przy pomocy zatrudnionego u siebie personelu.
 4.  Zatrudnienie cudzoziemca w celu oddelegowania.
 5.  Delegowanie cudzoziemców w ramach pobytu krótkoterminowego i na okresy przekraczające prawo ruchu bezwizowego.
 6.  Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców – wyjątki od koordynacji systemów: DK i UK

Cz. II Prawo krajowe

 1. Zezwolenie na pracę, zwolnienie z zezwolenia na pracę, wyjątki od zwolnienia.
 2. Obowiązek wizowy, zwolnienie z obowiązku wizowego i wyjątki od zwolnienia.
 3.  Wiza pobytowa z zezwoleniem na pracę.
 4.  Ryzyko pracy nielegalnej.
 5.  Specyficzne wymogi stawiane przez ustawodawstwo krajowe wybranych państw członkowskich i ich ocena pod kątem swobody świadczenia usług. A, DE, BE, F, NL.
 6.  Legalny pobyt i legalna praca cudzoziemców w Polsce – warunek prawidłowego delegowania. Wpływ styczniowej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na delegowanie cudzoziemców.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

Zgłoszenia można przesyłać do piątku 10 lutego 2022 r. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub mailowo na adres kontakt@labourinstitute.eu.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.