___ 50 Warsztat Posting Lab

Delegowanie pracowników do Francji i Niemiec po pandemii

Termin: 17 czerwca, 2020, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Marcin Podleś Paweł Suliga Agnieszka Paszkowski mec. Marta Bledniak dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Zapraszamy na podwójne webinarium z cyklu Pracownia Legalnego Delegowania.

Część I – Francja (10:00-12:00)
Prowadzące: mec. Marta Bledniak, Agnieszka Paszkowski
• Przekraczanie granicy
• Przemieszczanie się na terenie Francji
• Kontynuacja rozpoczętych budów
• Podpisywanie nowych kontraktów
• Bezrobocie techniczne (chomage technique) dla zagranicznych pracodawców bez oddziału we Francji
• Zarządzanie relacjami wierzyciel/dłużnik
• Wpływ kryzysu sanitarnego na kontrakty handlowe (zawieszenie, rozwiązanie, siła wyższa)
• Terminy sądowe, przedawnienie
• Nowe obowiązki pracodawców pod kątem odmrażania gospodarki (sektor budowlany i przewodnik zaleceń w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego na budowach)

Część II – Niemcy (14:00-16:00)
Prowadzący: dr Marcin Podleś, Paweł Suliga
• Przekraczanie granicy polsko-niemieckiej: obowiązki po stronie niemieckiej oraz polskiej, formy odbywania kwarantanny, wyjątki od kwarantanny
• Wpływ kryzysu sanitarnego na kontrakty handlowe z klientami niemieckimi (nadzwyczajna zmiana stosunków, siła wyższa)
• Wybrane regulacje projektowane w Niemczech dla wdrożenia dyrektywy unijnej 2018/957, dotyczącej delegowania pracowników
• Ulgi, zniżki, dopłaty związane z pandemią, z których mogą skorzystać firmy delegujące lub pracownicy delegowani
• Podatek dochodowy – kiedy w Polsce, kiedy w Niemczech?
• Klasy podatkowe – korzyści i przeszkody. Możliwość wyboru i zmiany klasy podatkowej w celu optymalizacji opodatkowania

W każdej godzinie: 30 minut prelekcji + 30 minut pytań i odpowiedzi.
Moderatorzy IMP: dr Marek Benio, dr Marcin Kiełbasa

Koszt udziału w webinarium:
• dla Członków IMP: 90 zł netto/os.
• dla osób spoza IMP: 290 zł netto/os.
• dla pracowników naukowych zainteresowanych tematyką delegowania pracowników oraz dla pracowników administracji publicznej: udział bezpłatny

Zgłoszenia można przesyłać do 12 czerwca 2020.