___ 98 Posting Lab Workshop

Letnie ABC delegowania pracowników

Termin: 25 lipca, 2024, godz. 11:00

Czas trwania: 3h (on-line); 4h (stacjonarnie)

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Bezpłatnie:
wszyscy stacjonarnie, członkowie ELMI, pracownicy naukowi i administracji publicznej

Płatne:
on-line pozostałe osoby: 350 zł netto
Rejestracja

Prowadzący


Tematyka 

Mobilność pracy to nie to samo co mobilność pracowników a pracownik delegowany rzadko bywa w delegacji. Ilekroć pracownik lub zleceniobiorca przekracza granicę wewnętrzną UE w celach zawodowych, konieczne jest rozstrzygnięcie kolizji między różnymi systemami prawa. Według których przepisów rozliczymy czas pracy, a zwłaszcza nadgodziny, gdy w Polsce norma tygodniowa to 40 h, we Francji 35 h, a w Niemczech 48 h? Gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i w jakiej wysokości oraz od jakiej podstawy? Czy i gdzie odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy? Jak ustalić składniki i wysokość wynagrodzenia? 

Skupiamy się na prawie unijnym, w razie konieczności – dla zilustrowania przykładów – sięgając do przepisów krajowych wybranych państw członkowskich.  

Lekka forma, dużo przykładów, Q&A. 

Program:

1. Mobilność pracy contra mobilność pracowników. Swoboda świadczenia usług jako podstawa delegowania pracowników
2. Delegowanie contra delegacja (podróż służbowa)
3. Prawo pracy – swobodny wybór i jego ograniczenia. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie (tzw. dyrektywa podstawowa)
– warunki zatrudnienia
– wynagrodzenie, dodatki, diety
– delegowanie zleceniobiorców
4. Obowiązki pracodawcy delegującego
– publicznoprawne (zgłoszenie delegowania, wyznaczenie osoby do kontaktów, tłumaczenie i przechowywanie dokumentów)
– prywatnoprawne (informacyjne wobec pracownika, aneks vs. polecenie wyjazdu)
5. Delegowanie długoterminowe
– 12 miesięcy i wydłużenie do 18 przez powiadomienie państwa przyjmującego
– obliczanie okresów delegowania, delegowanie kumulatywne
– rozszerzony katalog warunków zatrudnienia
6. Ubezpieczenia społeczne
– zasada jednego ustawodawstwa
– ustalanie właściwego ustawodawstwa
– lex loci laboris (pracownik migrujący)
– kontynuacja podlegania (osoba delegowana)
– miejsce zamieszkania lub siedziba pracodawcy (praca w dwóch lub więcej państwach członkowskich
7. Pułapki ubezpieczeń społecznych
– wcześniejsze podleganie,
– zastępowanie
– ograniczenie do 24 miesięcy
– praca marginalna
– niewykonanie zaplanowanej pracy
8. Problematyka (zawsze) aktualna:
– delegowanie obywateli państw trzecich
– użyczanie pracowników i praca tymczasowa jako usługa transgraniczna

Dla kogo? 

Pracownia przeznaczona jest dla osób rozpoczynających przygodę z delegowaniem pracowników oraz osób chcących uporządkować swoją wiedzę w tej dziedzinie.  

Zadaj pytanie 

Warsztaty z cyklu Posting Lab są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem na kontakt@labourinstitute.eu prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.  


Pozostałe informacje

98. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w czwartek 25 lipca w godzinach: on-line (11:00-14:00.), stacjonarnie (11:00-15:00). Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy do Krakowa – dokładny adres podamy w późniejszym terminie. Liczba miejsc ograniczona.
Na zgłoszenia stacjonarne czekamy do 21 lipca a na zgłoszenia on-line do 24 lipca.

 

Rejestracja