___ 54 Warsztat Posting Lab

Fakty i mity: prawo pracy i ubezpieczenia społeczne a nowa dyrektywa

Termin: 15 września, 2020, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Rewizja dyrektywy wymusza zmiany w sposobie świadczenia usług za granicą, ale to nie oznacza końca delegowania! Bez pracowników delegowanych nie ma swobody świadczenia usług, a bez swobody świadczenia usług nie ma jednolitego rynku UE. A więc koniec delegowania oznaczałby koniec UE – a do tego na szczęście jeszcze sporo brakuje.
Zapraszamy na Pracownię rozprawiającą się z mitami narosłymi wokół znowelizowanej dyrektywy.

Oto kilka nieprawdziwych stwierdzeń, na jakie można natrafić w mediach, które zachęciły nas do zorganizowania tej Pracowni:

– Zakaz delegowania po 18 miesiącach.
– Delegowanie na dłużej niż rok jest nielegalne.
– ZUS nie wyda już A1 z trzynastki.
– Dyrektywa nie dotyczy pracowników delegowanych na podstawie art. 13.
– Po 12 miesiącach składki popłyną za granicę.
– Potrzebna zgoda na przedłużenie delegowania.
– Zakaz delegowania na zlecenie – od teraz tylko umowy o pracę.
– Pracownicy delegowani zarobią tyle samo co ich koledzy na miejscu.
– Jednym słowem – koniec delegowania!

Na tej Pracowni powiemy, jakie zmiany w umowach z pracownikami delegowanymi należało wprowadzić do 30 lipca 2020 r., czy można jeszcze to zrobić oraz jakie są konsekwencje zobowiązaniowe, karne i administracyjne opóźnień we wprowadzaniu tych zmian. Opowiemy także, jakich zmian należy się spodziewać w procedurze wydawania (i podtrzymywania) poświadczeń A1 w związku z wprowadzeniem europejskiego elektronicznego systemu wymiany informacji o ubezpieczeniach społecznych EESSI, a jakich w związku z nadchodzącą zmianą unijnych rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych.

Dokonamy przeglądu ustaw zgłoszonych przez państwa członkowskie jako realizujące obowiązek transpozycji dyrektywy (Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Austria, Szwecja).

Skupimy się na podkreśleniu odrębności regulacji w zakresie warunków zatrudnienia pracowników delegowanych (dyrektywa) i warunków zabezpieczenia społecznego (rozporządzenia, A-jedynki). Odpowiemy na Państwa pytania, w tym:

1. Co to znaczy „na niemieckich warunkach” lub „niemiecka umowa”?
2. Od kiedy delegowanie jest długoterminowe? Przykłady obliczania okresów delegowania z uwzględnieniem przerw, „zjazdów” do kraju, pracy w Polsce lub w innych państwach.
3. Czy zmiana pracodawcy przerywa okres delegowania?
4. Jak ustalić „wszystkie mające zastosowanie warunki zatrudnienia”?
5. Które przepisy są korzystniejsze dla pracownika i kto o tym decyduje?

Dodatkowe pytania można przesyłać do 11 września 2020 na adres: kontakt@inicjatywa.eu.