___ 55 Warsztat Posting Lab

Delegowanie pracowników do Niderlandów

Termin: 29 września, 2020, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: mec. Marcin Lewandowski dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


WAGwEU – Delegowanie pracowników do Niderlandów po 30 lipca 2020 r.

1. Nowe przepisy obowiązujące dla przedsiębiorstw delegujących pracowników do Niderlandów od dnia 30 lipca 2020 r., wprowadzone w celu wykonania dyrektywy (UE) 2018/957 zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników:

• wynagrodzenie pracowników delegowanych „loonverhoudingsnorm”;
• katalog warunków pracy obowiązujących obligatoryjnie dla pracowników delegowanych według ustawy WAGwEU;
• zastosowanie niderlandzkiego prawa pracy w przypadku delegowania długoterminowego
– przepisy niderlandzkiego prawa pracy znajdujące zastosowanie w przypadku delegowania pracownika na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
– warunki i procedura przedłużenia okresu 12 miesięcy do 18 miesięcy;
• obliczanie okresu oddelegowania / zastępowanie.

2. Wpływ zmian obowiązujących od dnia 30 lipca 2020 r. na działalność przedsiębiorstw delegujących pracowników do Niderlandów / praktyczne wskazówki.

Prowadzący:
Mecenas Marcin Lewandowski jest partnerem zarządzającym kancelarią w Amsterdamie. Rozpoczął studia prawnicze na UMK w Toruniu, a po przeprowadzce do Niderlandów ukończył studia LLM z zakresu prawa niderlandzkiego, międzynarodowego i europejskiego na Uniwersytecie w Tilburgu. Pracował jako pracownik naukowy w katedrze prawa gospodarczego Uniwersytetu w Tilburgu, a także wykładał prawo administracyjne na Uniwersytecie w Tilburgu. Od 2003 roku doradca prawny, od 2008 roku do 2018 roku członek niderlandzkiej Izby Adwokackiej w Amsterdamie, od 2019 roku członek Izby Adwokackiej w Haarlemie. Na doświadczenie zawodowe Mec. Lewandowskiego składa się praca w charakterze prawnika w renomowanej kancelarii międzynarodowej oraz partnera prestiżowej amsterdamskiej kancelarii adwokackiej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o charakterze międzynarodowym. Doradza klientom korporacyjnym (również tym notowanym na giełdzie) jak i indywidualnym podmiotom w zakresie problematyki związanej z transakcjami lub sporami transgranicznymi.
Od lat zajmuje się problematyką transgranicznego świadczenia usług, w szczególności delegowania i użyczania pracowników. Reprezentuje przedsiębiorców w trudnych sprawach z elementami transgranicznym przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.
Stale współpracuje z Polską Izbą Gospodarczą w Niemczech a także Korporacją Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD w Warszawie oraz Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL.
Jest współzałożycielem i przez wiele lat był członkiem zarządu fundacji Polonus. Był założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich. Od 2015 roku jest prezesem Polskiej Izby Handlowej w Niderlandach. Sprawuje funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Prawników Polskich w Niderlandach.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 25 września 2020.