___ 56 Warsztat Posting Lab

Francja: Delegowanie długoterminowe – zakład podatkowy – stała działalność

Termin: 23 października, 2020, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: Agnieszka Paszkowski mec. Marta Bledniak

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


W programie m.in.:
1. Odpowiedzi Dyrekcji Francuskiej Inspekcji Pracy na pytania IMP m.in. o liczenie okresów i warunki pracy dla pracowników delegowanych długoterminowo
2. Działalność we Francji oczyma francuskiego Inspektora Urzędu Skarbowego dla firm zagranicznych (jedynego we Francji) – Inspektor Frederic Ferrat
3. Koszty działalności we Francji od strony danin publicznych – Agnieszka Paszkowski
4. Warunki zatrudnienia wynikające z układów zbiorowych pracy – mec. Marta Bledniak

Szczegółowe zagadnienia:

Koszt działalności we Francji (wysokość składek społecznych oraz podatków od firm) – Agnieszka Paszkowski (1h)
1. Zatrudnienie pracownika we Francji
a) formalności związane z zatrudnieniem przez firmę zagraniczną
b) zatrudnienie przez firmę francuską
c) koszty zatrudnienia pracownika we Francji
2. Opodatkowanie spółek francuskich (z o.o., SA, SA uproszczona) – podatki CIT, VAT, CET, TVS

Układy zbiorowe we francuskim porządku prawnym – mec. Marta Bledniak (1h)
1. Definicja francuskich układów zbiorowych
2. Określenie właściwego układu zbiorowego z rozróżnieniem na pracowników delegowanych, tymczasowych pracowników delegowanych, pracowników zatrudnionych na zasadach francuskich, pracowników firm zagranicznych (URSSAF Alsace)
3. Zakres zastosowania francuskich układów zbiorowych do pracowników delegowanych do 12 miesięcy
4. Zakres zastosowania francuskich układów zbiorowych do długoterminowych pracowników delegowanych
5. Określenie minimalnego wynagrodzenia, dodatków do wynagrodzenia na podstawie francuskiego układu zbiorowego w BTP – praktyczne przykłady

Zakład podatkowy we Francji – francuski Inspektor Urzędu Skarbowego dla firm zagranicznych Frederic Ferrat (2h)
1. Ryzyko powstania zakładu podatkowego firmy polskiej we Francji
Budowa, prace na statkach w stoczni, projekt (np. usługi informatyczne – wysłanie ekipy do Francji), agencja pracy tymczasowej, zatrudnienie pracownika na warunkach francuskich przez firmę nieposiadającą zakładu podatkowego we Francji
2. Budowa długoterminowa
a) definicja
b) moment rozpoczęcia i zakończenia budowy długoterminowej
c) przerwy w trakcie budowy długoterminowej (warunki pogodowe, COVID-19 etc.)
d) zakończenie projektu x (podpisanie dokumentów odebrania budowy) – powrót na ten sam projekt po 12 miesiącach (czy okresy się kumulują?)

Pracownia odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Część prowadzona przez Inspektora Ferrat będzie tłumaczona symultanicznie z francuskiego na polski.

Koszt udziału w Pracowni:
• dla Członków IMP i ich współpracowników: 300 zł netto/os.
• dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os.
• dla pracowników naukowych zainteresowanych tematyką delegowania pracowników oraz dla pracowników administracji publicznej: udział bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do 16 października 2020 (piątek).