___ 60 Warsztat Posting Lab

Circulaire – nowe odpowiedzi na stare pytania o delegowanie do Francji

Termin: 26 marca, 2021, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: Agnieszka Paszkowski mec. Marta Bledniak mec. Lidia Mailliet -Woźniak

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Omówimy szczegółowo treść i znaczenie wytycznych opracowanych przez Dyrekcję Generalną Inspekcji Pracy adresowanych do francuskich inspektorów pracy. Okólnik jest dokumentem wewnętrznym administracji francuskiej, jednak zawiera wiele konkretnych odpowiedzi, których nie ujęto w przepisach wdrażających zrewidowaną dyrektywę o delegowaniu pracowników (2018/957/WE).

Program

Odpowiedzi Dyrekcji Generalnej Inspekcji Pracy na nasze pytania.
Obliczanie okresów delegowania na potrzeby delegowania długoterminowego:
– przerwy w delegowaniu, święta, weekendy, urlopy;
– nowa usługa, stary kontrahent, umowa ramowa.
Kumulatywne obliczanie okresów delegowania kilku pracowników.
Pojęcie i składniki wynagrodzenia.
Koszty podróży i zakwaterowania.
Granice swobody świadczenia usług – działalność zwyczajowa, trwała i ciągła – w poszukiwaniu kumulacji przesłanek.
Uporządkowanie pojęć: zakład, zakład podatkowy, trwała infrastruktura, centrum działalności, pełny cykl biznesowy.
Nowe skutki uznania działalności zwyczajowej trwałej ciągłej (poza odpowiedzialnością karną za nielegalne zatrudnienie):
– podatek szkoleniowy (TA) i składka na ustawiczne szkolenie zawodowe (FPC).

Moderatorzy: dr Marek Benio, dr Marcin Kiełbasa

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

Zgłoszenia można przesyłać do piątku 22 marca 2021 r. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub mailowo na adres kontakt@labourinstitute.eu.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.