___ 90 Posting Lab Workshop

Obowiązek informacyjny a delegowanie pracowników

Termin: 12 października, 2023, godz. 12:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Lublin & online

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach zatrudnienie została wdrożona do przepisów krajowych w różny sposób. Czy wobec pracowników delegowanych z Polski powinniśmy stosować obowiązek informacyjny według przepisów polskich czy według przepisów państwa przyjmującego? Czy obowiązek informacyjny ciąży na zleceniodawcach delegujących zleceniobiorców? I najważniejsze: jakie informacje muszą się znaleźć w pisemnej informacji wręczanej pracownikom delegowanym? Co grozi za brak informacji lub nieprawidłowo sporządzoną informację?

Lekka forma, dużo przykładów, Q&A.

Program

  1. Dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach zatrudnienia
  2. Obowiązek informacyjny dawniej i dziś
  3. Przegląd obowiązków informacyjnych wybranych państw członkowskich (przyjmujących)
  4. Zakres informacji pisemnej
  5. Szczególne informacje związane z delegowaniem pracowników
  6. Warsztaty z prawidłowego formułowania informacji pisemnej
  7. Odpowiedzialność
  8. Korzyści dla pracodawcy wynikające z prawidłowej informacji pisemnej
  9. Dyskusja

Dla kogo?

Pracownia przeznaczona jest dla osób zawodowo związanych z delegowaniem pracowników, specjalistów działów kadr i płac, menadżerów, pracowników naukowych oraz pracowników instytucji kontrolnych.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem na kontakt@labourinstitute.eu prowadzący odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

90. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w czwartek 12 października w godzinach 12:00-15:00. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy do Lublina, sala konferencyjna w Hotelu Wieniawski. Liczba miejsc ograniczona.

Na zgłoszenia czekamy do 5 października.

Rejestracja