___ 97 Posting Lab Workshop

Polska – Niderlandy | Ubezpieczenia społeczne

Termin: 14 czerwca, 2024, godz. 10:00

Czas trwania: 4h

Prowadzący: Agnieszka Zatorowska dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Ta pracownia wykracza poza warunki wydawania i wycofywania poświadczeń A1. Celem warsztatów jest przedstawienie zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i ich przełożenia na praktykę – również w zakresie nabywania prawa do świadczeń z tytułu zdarzeń, do których doszło za granicą. Nie tylko zatem ustalenie ustawodawstwa, objęcie ubezpieczeniem społecznym, wnioski o A1, obliczanie i odprowadzanie składek, ale także skutki wypadku przy pracy, czy choroby. W obu częściach Pracowni przedstawione zostaną konkretne przypadki zastosowania tych zasad wynikające ze współpracy między instytucjami zabezpieczenia społecznego.

Program

Część pierwsza
10:00 – 11:25

Marek Benio – Ubezpieczenia społeczne bez granic dzięki koordynacji

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Praktyczne skutki zasady jednego ustawodawstwa. Zasady ustalania ustawodawstwa mającego zastosowanie w sytuacjach transgranicznych. Ubezpieczeni delegowani i ubezpieczeni wykonujący pracę w dwóch lub więcej państw członkowskich.

Część druga
11:40 – 13:00

Agnieszka Zatorowska – Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych, ZUS Oddział Kraków

– Współpraca ZUS z holenderskimi instytucjami ubezpieczeniowymi
Zasady współpracy między instytucjami właściwymi państw członkowskich,
Współpraca ZUS z holenderskimi instytucjami ubezpieczeniowymi – analiza przypadków

13:00 – 14:00
Dyskusja

Dla kogo?

Pracownia adresowana jest do praktyków delegowania pracowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę poza ustalanie ustawodawstwa i wydawanie A-jedynek i rozumieć wpływ koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego także na prawo do świadczeń. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników ZUS, prawników, doradców i księgowych, którzy w codziennej pracy zawodowej stosują przepisy unijne o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zapraszamy także badaczy i wykładowców akademickich zajmujących się zabezpieczeniem społecznym w sytuacjach transgranicznych.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem na kontakt@labourinstitute.eu prowadzący odpowiedzą w pierwszej kolejności.

 


Pozostałe informacje

97. Posting Lab odbędzie się w piątek 14 czerwca w godzinach 10:00-14:00. Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom. Na zgłoszenia czekamy do 13 czerwca. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Rejestracja