___ Polsko-niemiecka konferencja poświęcona branży opieki domowej w Berlinie

Warsztaty poświęcone problematyce opieki domowej nad osobami starszymi w Niemczech

Termin: 26 kwietnia, 2018, godz. 12:00

Czas trwania: 6h

Miejsce: Berlin

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:


Rejestracja zakończona

Prowadzący


ORGANIZATORZY
Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. (VHBP) oraz Inicjatywa Mobilności Pracy

TEMATYKA
Opieka domowa, świadczona w przeważającym stopniu przez polskich usługodawców, stała się nieodzownym uzupełnieniem instytucjonalnej opieki nad seniorami w Niemczech. Organizatorzy chcą odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób należy uregulować opiekę w środowisku domowym, w tym w szczególności realizowaną przez polskie firmy i zintegrować ją z niemieckim systemem opieki instytucjonalnej.
W ciągu sześciu godzin warsztatów specjaliści i praktycy przedstawią propozycje możliwych zmian i regulacji w tym zakresie. Przewidziano również dużo czasu na dyskusję z uczestnikami.

PROGRAM

12:00-12:15
Powitanie

12:15-13:45
Komplementarność opieki domowej i opieki instytucjonalnej
Po wykładzie panel dyskusyjny:
• Oczekiwania opieki instytucjonalnej wobec opieki domowej
(N.N., zarząd Ambulanter Pflegedienst)
• Opieka w środowisku domowym: jakie perspektywy mają podmioty świadczące usługi opieki ambulatoryjnej?
(Isabell Halletz, Arbeitgeberverband Pflege e.V., Berlin)
• Opieka ambulatoryjna jako gwarant jakości dla opieki w środowisku domowym: pobożne życzenie czy konieczność?
(Christian Justus, członek zarządu Hausengel Holding AG, dyrektor zarządzający usługami opieki)

13:45-14:30
Przerwa obiadowa

14:30-16:00
Uwarunkowania współpracy opieki domowej i ambulatoryjnej
Po wykładzie panel dyskusyjny:
• Najważniejszy jest certyfikat: przegląd istniejących programów certyfikacji dla opieki w środowisku domowym
(prof. dr Arne Petermann, Linara GmbH, Berlin)
• Jak rozwinąć fachowe kompetencje opiekunów?
(Tomasz Piłat, Akademia Opiekunów, Kraków)
• Językowe kompetencje opiekunów: nauka za pomocą aplikacji?
(Alfred Hofer, Vision Education GmbH, Wien)

16:00-16:30
Przerwa

16:30-18:15
Ramy prawne dla opieki w środowisku domowym
Po wykładzie panel dyskusyjny:
• Formy zatrudniania opiekunów osób starszych w Niemczech
(Mecenas dr Tobias Liebau, Bayreuth)
• Delegowanie pracowników: w jakim kierunku zmierza Bruksela?
(Stefan Schwarz i dr Marek Benio, IMP, Kraków)
• Austriacka ustawa o opiece domowej (Hausbetreuungsgesetz): wzór dla Niemiec?
(Mecenas Frederic Seebohm, Bonn)

18:15-19:00
Networking, rozmowy z prelegentami

od 19:00
Spotkanie integracyjne, Restaurant und Bar Luise, Königin-Luise-Straße 40–42, 14195 Berlin

TŁUMACZENIE
Całość konferencji będzie tłumaczona na język polski (tłumaczenie z użyciem infoportów).

KOSZT UCZESTNICTWA
Dla członków VHBP i IMP uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa wynosi 90 euro.