___ 79 Warsztat Posting Lab

Powierzenie pracowników w Niemczech. Szerzej o zawiłościach tzw. Arbeitnehmerüberlassung

Termin: 30 września, 2022, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Paweł Polaczuk

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Praca tymczasowa w rozumieniu AÜG to stałe zatrudnianie pracowników przez pracodawcę w ramach jego działalności gospodarczej w celu czasowego powierzenia ich osobom trzecim w celu wykonania pracy. W strukturze relacji między pracownikiem, jego pracodawcą a pracodawcą użytkownikiem kryją się pułapki jak choćby ta, że ocena, czy doszło do powierzenia pracowników dokonuje się zasadniczo w oparciu o kryteria istnienia stosunku pracy, który przecież – mimo integracji pracownika z przedsiębiorstwem pracodawcy użytkownika oraz podporządkowania kierownictwu pracodawcy użytkownika – z reguły nie dochodzi do skutku. Prawo pracodawcy-użytkownika do żądania świadczenia pracy przez pracownika wywodzone jest z umowy między pracodawcą a pracodawcą-użytkownikiem. Oddziaływa to na odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy-użytkownika (odpowiedzialność pracownika kształtuje się odmiennie od odpowiedzialności deliktowej). Ale wiąże się z tym także ustawowy zakaz powierzenia pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wynikające z tego zakazy nie zawsze są jasne w złożonych strukturach umownych przedsięwzięć realizowanych z pomocą pracy na rzecz osoby trzeciej. Z drugiej strony przyjęta przez niemieckiego prawodawcę konstrukcja powierzenia pracowników doprowadziła do zaaprobowania przez Federalny Sąd Pracy innych, nieobjętych ustawą o powierzeniu pracowników, form pracy na rzecz osoby trzeciej.

Program

  1. Omówienie struktury stosunków umownych między pracodawcą i pracodawcą-użytkownikiem oraz pracodawcą,
  2. Zasady kształtowania umów o pracę z pracownikami tymczasowymi (doktryna i judykatura)
  3. Zakazy wynikające z wymogu umowy o pracę (doktryna i judykatura),
  4. Inne, dozwolone formy świadczenia pracy na rzecz osoby trzeciej (także wskazówki praktyczne dotyczące postanowień w umowach z niemieckimi kontrahentami),
  5. Skutki naruszenia tych zakazów dla zmiany w strukturze powiązań umownych (judykatura),
  6. Praktyczne wytyczne organów kontrolnych sprawie pracy tymczasowej.

Dla kogo?

Adresatami warsztatów Posting Lab są podmioty współpracujące z przedsiębiorcami niemieckimi na rynku niemieckim, w tym prawnicy, specjaliści HR, kierownicy regionalni odpowiedzialni za wykonanie usług oraz dyrektorzy sprzedaży odpowiedzialni za rynek niemiecki, pracownicy ZUS, inspektorzy pracy, pracownicy akademiccy.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem na adres kontakt@labourinstitute.eu prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

Na zgłoszenia czekamy do 26 września.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.