___ 96 Posting Lab Workshop

Ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych

Termin: 19 kwietnia, 2024, godz. 10:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Przedmiotem tej Pracowni jest uporządkowanie podstawowych wiadomości o zabezpieczeniu społecznym w sytuacjach transgranicznych – zarówno pracowników delegowanych jak i pracowników wykonujących pracę na terenie dwóch lub więcej państw członkowskich. Przedstawimy zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz ich praktyczne implikacje dla ustalania jednego ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników przekraczających granice wewnętrzne UE w celach zawodowych.

Program

1. Zasada jednego ustawodawstwa. Ustalanie ustawodawstwa mającego zastosowanie. Wnioskowanie o dokument przenośny A1 z uwzględnieniem cyfryzacji wniosków i kontroli.
2. Pułapki delegowania na podstawie Art. 12: normalna działalność, podleganie, zastępowanie, okres 24/2;
3. Pułapki pracy w dwóch krajach na podstawie Art. 13: praca marginalna, naprzemienność, niewykonanie zaplanowanej pracy;
4. Porozumienie wyjątkowe – stosowanie jednego ustawodawstwa pomimo braku przesłanek.
5. Trwałość A1 – wycofanie, skrócenie, unieważnienie A1 – fałszerstwa i oszustwa (fraud) w kontekście A1
6. Dorobek orzecznictwa TSUE w usuwaniu kolizji między systemami zabezpieczenia społecznego – przegląd orzeczeń pod kątem wyjaśnienia pojęć:

  • naprzemienność (art.13) – opinia R.G. Jana Mazaka w sprawie Format
  • zastępowanie (art. 12) – opinia R.G. Henrika Saugsmandsgaarda Oe w sprawie Alpenrind
  • podleganie (art.12) – wyrok TSUE w sprawie Walltopia
  • oszustwo przy wnioskowaniu o A1 – sprawa Altun
  • A1 – wątpliwa wskazówka prawidłowego delegowania na gruncie prawa pracy – wyrok TSUE w sprawie Bouygues

7. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców w polskim ZUS oraz stosowanie do nich zasad koordynacji w przypadku delegowania lub pracy w dwóch krajach.
8. Ubezpieczenie społeczne za granicą na przykładzie wybranych państw.
9. Podstawa wymiaru składki pracowników delegowanych oraz pracowników będących w zagranicznej podróży służbowej

Dla kogo?

Pracownia adresowana jest do praktyków delegowania: przedsiębiorców, urzędników ZUS, prawników, doradców i księgowych, którzy w codziennej pracy zawodowej powinni stosować przepisy unijne o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zapraszamy także badaczy i wykładowców akademickich zajmujących się zabezpieczeniem społecznym w sytuacjach transgranicznych.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem na kontakt@labourinstitute.eu prowadzący odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

96. Posting Lab odbędzie się w piątek 19 kwietnia w godzinach 10:00-13:00. Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom. Na zgłoszenia czekamy do 18 kwietnia. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Rejestracja