___ 80 Warsztat Posting Lab

Umowa zlecenie contra stosunek pracy w sytuacjach transgranicznych

Termin: 28 października, 2022, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Częstym błędem początkujących usługodawców jest założenie, że zasady delegowania pracowników nie dotyczą zleceniobiorców. Rzeczywiście, w wyjątkowych sytuacjach może tak być – kiedy? I czy usługodawca ma na to wpływ np. przez odpowiednie klauzule konstrukcję umowy zlecenia? Jeśli warunki zatrudnienia pracowników delegowanych nie obowiązują, to jakie normy krajowe i unijne wypełniają lukę po nich? Skutki ustalenia stosunku pracy w sytuacji zawarcia umowy zlecenia.
Praktyczna część warsztatu będzie polegała na ćwiczeniu rozpoznawania cech stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy – chleb powszedni inspektorów pracy, (których także zapraszamy na Pracownię).

Program

  1. Nazwa umowy nie ma znaczenia – falsa demonstratio non nocet
  2. Ćwiczenia praktyczne z rozpoznawania cech stosunku pracy. Praktyka polskich sądów
  3. Skutki ustalenia stosunku pracy dla umowy zlecenia
    a. podatkowo – składkowe (roszczenia publicznoprawne, kary)
    b. zobowiązaniowe (roszczenia pracownika)
  4. Unijne pojęcie pracownika – orzecznictwo TSUE
  5. Ograniczony wpływ przedsiębiorcy/usługodawcy/pracodawcy a wybór formy zatrudnienia

Dla kogo?

Zapraszamy praktyków delegowania, przedsiębiorców, usługodawców i służby kadrowe, w szczególności osoby odpowiedzialne za wybór formy zatrudnienia i konstruowanie umów oraz aneksów dotyczących delegowania pracowników do konkretnej usługi. Zapraszamy inspektorów pracy i badaczy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

80. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 30 października w godzinach 11:00-14:00. Pracownia organizowana jest wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16, I piętro, sala 11 (liczba miejsc ograniczona).

Na zgłoszenia czekamy do 21 października. Wyjątkowo prosimy je przesyłać wyłącznie na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu lub izabela.mastalerz@labourinstitute.eu z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie, czy on-line na platformie zoom.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.