___ 95 Posting Lab Workshop

Użyczanie pracowników za granicę

Termin: 21 marca, 2024, godz. 12:00

Czas trwania: 3h

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Przedsiębiorstwo pracy tymczasowej lub agencja pośrednictwa pracy może wynajmować (użyczać) pracowników przedsiębiorstwu użytkownikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą lub działającemu na terytorium innego Państwa Członkowskiego niż to, w którym działa agencja. Ta forma delegowania pracowników również oparta jest na swobodzie świadczenia usług, jednak to sam wynajem pracowników jest w tym przypadku przedmiotem usługi. W 2024 roku Europejski Urząd Pracy (ELA) przygląda się szczególnie tej usłudze. Platforma do spraw zwalczania pracy nierejestrowanej zorganizowała w lutym specjalną sesję poświęconą użyczaniu obywateli państw trzecich. Podczas Pracowni przedstawimy wnioski z tego spotkania, omówimy różnice między tzw. outsourcingiem procesowym (usług) oraz outsourcingiem personelu, możliwości delegowania łańcuchowego oraz warunki użyczania obywateli państw trzecich.

Program

 1. Autonomia pojęć prawnych prawodawstwa unijnego: agencja pracy tymczasowej, agencja zatrudnienia, zwykły pracodawca, użyczanie pracowników, praca tymczasowa, wynajem pracowników
 2. Licencje, rejestry, gwarancje i zabezpieczenia wymagane w wybranych państwach przyjmujących
 3. Zakaz użyczania pracowników w wybranych sektorach
 4. Różnica między świadczeniem usługi a usługą wynajmu pracowników (w prawie unijnym i w wybranych ustawodawstwach krajowych). Jaki outsourcing? Konsekwencje nieprawidłowego zakwalifikowania usługi
 5. Tymczasowość pracy tymczasowej za granicą
  • wybór ustawodawstwa,
  • przepisy wymuszające swoje zastosowanie,
  • zasada korzystniejszości,
  • zasada równego traktowania
 6. Delegowanie łańcuchowe – delegowanie przez pracodawcę użytkownika na terytorium innego państwa członkowskiego (A-A-B | A-B-B | A-B-C)
 7. Użyczanie pracowników będących cudzoziemcami

Dla kogo?

Zapraszamy praktyków delegowania, którzy w codziennej pracy zawodowej organizują wyjazdy pracowników za granicę. Tym razem, w szczególności menadżerów z agencji zatrudnienia i agencji pracy tymczasowej. Zapraszamy także osoby odpowiedzialne w firmach za prawidłowe delegowanie pracowników w ramach wykonywania usług (innych niż usługa wynajmu pracowników), a to ze względu na nieostrą granicę między użyczaniem personelu a wykonaniem usługi przy pomocy własnego personelu. Zapraszamy doradców biznesowych, prawników, badaczy oraz przedstawicieli ZUS i PIP.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem na kontakt@labourinstitute.eu prowadzący odpowiedzą w pierwszej kolejności.


Pozostałe informacje

95. Posting Lab odbędzie się w czwartek 21 marca w godzinach 12:00-15:00. Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom. Na zgłoszenia czekamy do 19 marca. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Partnerem 95. Posting Lab jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Rejestracja