___ 20 Warsztat Posting Lab

Ocena praktycznych skutków rewizji dyrektywy 96/71/WE i zmiany przepisów o ubezpieczeniu społecznym pracowników delegowanych

Termin: 21 kwietnia, 2017, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 600 zł /os. Aby zgłosić udział swój lub innych osób wypełnij formularz.
Rejestracja zakończona

Prowadzący


1. Nowe wymogi i ograniczenia delegowania pracowników. Skutki rewizji dyrektywy 96/71/WE. W IMP dokonaliśmy analizy ponad 500 poprawek zgłoszonych do projektu rewizji dyrektywy 96/71/WE. Przedstawimy Państwu ich główne kierunki i ocenimy szanse na osiągnięcie docelowego kompromisu.
2. Czy będzie wymóg normalnej działalności także przy trzynastce?
3. Analiza jednolitych stron internetowych państw przyjmujących, czyli spełnienie wymogu informacyjnego dyrektywy wdrożeniowej.