___ 7 Warsztat Posting Lab

Delegowanie pracowników do Niemiec od 2016 r. – nowe przepisy, wyroki i wykładnia. Część II – prawo niemieckie

Termin: 27 października, 2015, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


1) zmiany w przepisach niemieckich, które mogą dotknąć polskie firmy delegujące
2) II rozporządzenie odnośnie niezbędnych warunków pracy dla branży pielęgnacji (Pflege)
3) dotychczasowa praktyka niemieckich sądów i instytucji kontrolnych po wprowadzeniu powszechnie obowiązującej płacy minimalnej, analiza i prognozy na przyszłość
4) kontrola firm delegujących przez Zollamt – praktyczne aspekty, przykłady przeprowadzanych kontroli, wskazówki dla firm delegujących
5) regulacje prawne czasu pracy w Niemczech
6) wynagrodzenie za gotowość świadczenia pracy, czyli Bereitschaftsdienst vs. Rufbereitschaft – przesłanki, różnice, przegląd orzecznictwa
7) co wchodzi w skład płacy minimalnej – praktyka oraz orzecznictwo
8) „Gewerbe”, czyli problematyka samozatrudnienia w Niemczech w branży opieki