___ 8 Warsztat Posting Lab

Art. 13 Rozporządzenia 883/2004, czyli praca najemna wykonywana jednocześnie lub na zmianę w dwóch lub więcej państwach członkowskich

Termin: 20 listopada, 2015, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


1) Wnioski płynące z przepisów polskich i unijnych dotyczące procedury ubiegania się o A1 z art. 13 Rozporządzenia 883/2004
2) Co na temat A1 z 13′ mówi Trybunał Sprawiedliwości UE:
– omówienie Opinii Rzecznika Generalnego oraz Wyroku TSUE w sprawie ZUS vs. Format
– omówienie Opinii Rzecznika Generalnego w sprawie Chain vs. Atlanco
3) Najczęściej spotykane problemy z art. 13 Rozporządzenia 883/2004
– praca na zmianę vs. praca wykonywana jednocześnie
– dowody potwierdzające wykonywanie pracy w dwóch lub więcej państwach członkowskich
– czy znaczna (25%) część pracy w miejscu zamieszkania jest wymagana?
– praca marginalna
– omówienie praktyki oddziałów ZUS oraz sądów
4) Pomiędzy 13′ a 12′, czyli co powinien zrobić organ rentowy, gdy brak jest podstaw do wydania A1 z 13′, ale istnieją podstawy z 12′:
– omówienie praktyki działania ZUS oraz jej skutków
– propozycja modelowego rozwiązania tego problemu